M-kritik mot försening av migrationspolitik – regeringens svar: ”Jobbar så snabbt som möjligt”

Maria Malmer Stenergard (M), Morgan Johansson (S) Foto: Nyheter Idag/Riksdagen
  • Fredag 2 apr 2021 2021-04-02
E-post 510

SVERIGE I början av april skulle regeringens förslag till en ny migrationspolitik lämnas över till riksdagen. Men nu står det klart att förslaget försenas, något som väcker Moderaternas vrede. – Det är djupt oseriöst att behandla en av den här mandatperiodens viktigaste lagstiftningar på ett sådant här sätt, säger Maria Malmer Stenergard, enligt TT.

8 april var det tänkt att regeringens förslag till en ny migrationspolitik, en proposition med titeln ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”, skulle lämnas över till riksdagen. Men så blir inte fallet.

Enligt uppgift till TT har riksdagen meddelats om att förslaget till den nya migrationslagen blir försenat. Något nytt datum är emellertid inte fastställt.

– Det senaste jag har hört är att den ska komma någon gång under april, säger Maria Malmer Stenergard, moderat och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, enligt TT.

Varför regeringen dröjer med sitt förslag tror hon har att göra med att S och MP ännu inte kommit överens om dess utformning.

– Socialdemokraterna satte sig att förhandla med Miljöpartiet och tog fram en alternativ produkt som givetvis har komplicerat det här ytterligare. Det här vittnar bara om en total brist på ledarskap, säger hon.

– Det är djupt oseriöst att behandla en av den här mandatperiodens viktigaste lagstiftningar på ett sådant här sätt.

Läs även: Andersson (SD) om regeringens migrationsförslag: Innebär ökade volymer

När Nyheter Idag får tag på Morgan Johanssons pressekreterare Adriana Haxhimustafa säger hon så här angående det uppskjutna datumet:

– Datumen på propositionslistan är rörlig materia, så innan regeringen kan lägga en proposition behöver vi lägga fram en lagrådsremiss som skickas till lagrådet. Det håller vi på att jobba med nu, och när den är klar så kommer vi att återkomma.

– 8 april står på propositionslistan men det betyder inte per automatik att det är försenat. Det har hänt tidigare att de här datumen har justerats.

Ni får ganska hård kritik från Moderaternas Maria Malmer Stenergard. Hon säger att ”Det är djupt oseriöst att behandla en av den här mandatperiodens viktigaste lagstiftningar på ett sådant här sätt”. Hur ser Morgan Johansson på den kritiken?

– Morgan Johansson och regeringen jobbar så snabbt som möjligt med att få till stånd en lagrådsremiss och en proposition som sen ska bli lagstiftning till sommaren och det arbetet pågår väldigt intensivt. Vi jobbar så snabbt som möjligt att bli klara med den men det är en omfattande lagstiftning och det kan ibland ta lite mer tid än önskat. Men vi jobbar så snabbt som möjligt.

Finns det något nytt fastställt datum när propositionen kommer att presenteras för riksdagen?

– Nej, utan det är så fort som möjligt egentligen så det kommer att komma någonting inom kort.

Det nya förslaget är tänkt att ersätta den tillfälliga migrationslagstiftning som har gällt sedan våren 2016. Den nya lagen kommer att gälla från och med den 21 juli och måste vara färdigbehandlad innan midsommar.

Nyheter Idag har sökt KD och SD för en kommentar.

Läs även: Tickande migrationsbomben: Sveriges anhöriginvandring tredje störst i EU

Läs även: MP:s nya språkrör lovar samma migrationspolitik: ”Vi står fasta vid det här valet”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag