Mats Bergh: ASAP Rockydomen har kommit och det politiska rättssystemet måste nu dissekeras offentligt

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Bilden är ett montage Foto: Jørund Føreland Pedersen/Creative Commons 3.0/Privat
  • Onsdag 14 aug 2019 2019-08-14
E-post 726

Rättegången och domen mot ASAP Rocky har aktualiserat en rad viktiga frågor som gäller vårt rättssystem. Det handlar bland annat om nödvärn, häktningsförfarande och om den politiska tillsättningen av domare och nämndemän, skriver Mats Bergh i en analys och kommentar av ASAP Rocky-domen. 

Så kom då domen i ett av Sveriges mest omtalade brottmål. Vissa skribenter och debattörer har uttryckt sin frustration över debatten. De saknar då kunskap om hur många principiellt viktiga frågor som nu aktualiseras och för en gång skull så att gemene man har möjlighet att ta del av problematiken. Jag berör här kortfattat några av dessa kontroversiella frågor.

Jag har tidigare i två artiklar, här och här, beskrivit det oproportionerliga med att häkta ASAP Rocky. Sverige har helt enkelt ingen lagstiftning om borgen och häktningspraxis i landet är på den nivå att misstänktas såväl sociala som ekonomiska liv anses vara värt att riskeras trots, som i detta fall, tämligen begränsad brottslighet sett i ljuset av provokationen.

Att Sverige även för utländska medborgare ibland är ett mycket tufft land att vara misstänkt i lärde oss om inte annat statens behandling och inkompetens i den så kallade Assangeutredningen. Sverige har sedan 20 år konstant och under olika regeringar internationellt kritiserats för förhållandena i svenska häkten, vilket inte gör saken bättre, tvärtom.

När ASAP Rocky upplever att han har rätt till självförsvar efter någon form av upplevda trakasserier har han ingen aning om vilken politiskt laddad situation han hamnat i. Motparten är en afghansk man. Den exklusiva grupp som av det politiska etablissemanget såväl givits en unik gräddfil att i vissa fall få stanna i Sverige som få uppehållstillstånd utan tidigare legal grund och utan styrkt identitet, jämför den så kallade gymnasielagen specialdestinerad för huvudsakligen afghanska män.

Denna uppdelning har politiskt splittrat landet mitt itu. Det noteras att den motanmälan mot brottsoffret som lades ner synes ha grundat sig på nödvärnsrätt efter dennes eget påbörjade angrepp på motparten, vilket är mycket tveksamt om det är möjligt enligt svensk lag. Ett brottsoffer har exakt samma rätt till upprättelse oavsett nationalitet, kön och utseende. Men misstänkta som ASAP Rocky och andra ska också vara trygga i att de behandlas likvärdigt och utan ovidkommande hänsyn. Om inte har rättsstaten fallerat.

Till skillnad mot i många delstater i USA finns i Sverige ingen absolut rätt att få vara i fred och vidta kraftfulla åtgärder mot den som kränker person eller egendom. Sverige har en i lag och praxis begränsad nödvärnsrätt, där minsta åtgärd efter det att angreppet vid en efterföljande analys anses vara över från den som angripits eller den som vill hjälpa till att avstyra övergreppet, kan resultera i långvarigt fängelsestraff och skadeståndsskyldighet. ASAP Rocky är på svensk mark skyldig att känna till alla svenska regler och kan därför inte åberopa rättsvillfarelse.

När ASAP Rocky till slut ställs inför rätta vet han knappast att Sveriges rättsväsende är politiserat. Juristdomaren Per Lennerbrant är utsedd av regeringen. Nämndemännen är politiskt utsedda och i detta fall representerade de partierna S, MP och M. Partierna S och MP har aktivt drivit och arbetat för att afghanska män i annat hänseende kunnat särbehandlas i Sverige. Här börjar rättegången.

Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter får inte rättens sammansättning ens subjektivt, alltså i den tilltalades ögon, uppfattas som jävig eller partisk. Frågan är om det upplevs så av ASAP Rocky och andra i hans situation? ASAP Rocky har genom sin försvarare angivit att han anser att han erhållit en opartisk rättegång, vilket är bra och inte bör ifrågasättas.

Domen slår sammanfattningsvis fast följande. ASAP Rocky anses inte ha haft rätt att bruka nödvärn i direkt anslutning till misshandeln men bedömer inte frågan om sådan rätt förelegat strax dessförinnan. ASAP Rocky har inte bevisats använt någon flaska som tillhygge utan döms för att ha utdelat slag och sparkar under ett mycket kort förlopp, men inte tillsammans och i samförstånd med övriga tilltalade.

Skadeståndet utgår enbart med 12 500 kronor, mindre än tio procent av vad målsäganden begärt, vilket är anmärkningsvärt och en rejäl bredsida mot målsägandens processföring, bland annat genom att begära ersättning för inkomstförlust utan underlag. Dessutom skall ASAP Rocky återbetala cirka 80 000 kronor för målsägandens advokats arbete.

Påföljden blir villkorlig dom, det vill säga en slags prövotid. Han slipper dagsböter eftersom han suttit 31 dagar i häkte. Här har vi ytterligare ett exempel på hur straffet istället får avtjänas i häktesmiljö än fängelse eller som i detta fall genom dagsböter. Vanligt förekommande. Att det blev en fällande dom skall inte tas som intäkt för att häktningsbeslutet nu rättfärdigats. Det är två helt skilda saker. Där kvarstår den kritiska bedömningen.

För den som inte varit med på plats under hela rättegången är det omöjligt att uttala sig om huruvida domen är riktig eller inte men den skall presumeras vara det. Omedelbarhets- och muntlighetsprinciperna innebär att det är vad som framkommit under rättegången som ligger till grund för avgörandet. Inte till exempel förhörsuppgifter i förundersökningen.

Domen kommer knappast att överklagas men ger ekon ut i världen. Denna uppmärksamhet är enbart av godo och måste leda till en diskussion samt lagförändringar framöver.

Vad Sverige måste lära sig och omedelbart åtgärda är att begränsa, exempelvis genom borgen, och förbättra häktesvistelser, att tydligt utvidga nödvärnsrätten samt att avpolitisera rättsväsendet.

Avslutningsvis. Var ordförande och juristdomaren Per Lennerbrant jävig på grund av hur det svenska rättssystemet är uppbyggt?

Nej det var han inte. Men i länder med en annan syn på lämpligheten av politisk styrning hade han kunnat vara det. Jag är dock helt övertygad om att han och andra domare för sin självständighet och opartiskhet hellre hade varit utnämnd av en opolitisk domarnämnd bestående av huvudsakligen domare än av regeringen.

Sverige måste därför börja ta tag i frågorna om utvidgat nödvärn samt den politisering som nu genomsyrar hela samhället och som i detta fall tydliggjorts i ASAP Rocky fallet.

Mats Bergh

Mats Bergh är advokat och samhällsdebattör.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson eller Chang Frick

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag