Miljardrullning när boende för ”ensamkommande barn” till Göteborg ska betalas

Foto: Pär Henning
  • Tisdag 29 jan 2019 2019-01-29
E-post 669

GÖTEBORG 2015 tog Sverige emot 35 369 så kallade ensamkommande barn. Till Göteborg kom ungefär 1 700. Boendekostnaderna rusade iväg ordentligt under de följande åren, något som Göteborg Direkt var först med att berätta om. Knappt 1,2 miljarder kronor  – och skattebetalarna får stå för notan.

Göteborgs kommun hade mellan 2015 och 2017 kostnader på 1,2 miljarder kronor för boende för så kallade ensamkommande barn. Det handlar om olika boendeformer, som transitboenden, asylboenden och boenden för ensamkommande som fått permanent uppehållstillstånd. En del av migranterna slussades senare vidare ut till andra kommuner efter att de fått sin asylansökan prövad.

Nu har Migrationsverket betalat ut samtliga kostnader som kommunen haft, rapporterar Göteborg Direkt.

Nyheter Idag kontaktade Göteborgs kommun och frågade om boendekostnaderna och vad det kunde vara för boende som kostade så mycket.

”Vi har följt de kriterier som gäller avseende boendestandard och använde alla tänkbara lokaler för att hjälpa Migrationsverket med mottagandet som var vår uppgift. (Vi använde) bland annat tomma skolor som väntade på renovering, gymnastiksalar men också ombyggda lokaler som klarade lagkrav för hem för vård av boende”, skriver Michael Ivarson, förvaltningsdirektör på social resursförvaltning på Göteborgs kommun, i ett mejlsvar.

1 700 migranter som sökt asyl som ensamkommande barn anvisades under 2015 till Göteborg. Totalt passerade under 2015 ungefär 3 000 ensamkommande genom Göteborg uppger tjänstemännen i ett tjänsteutlåtande.

Läs även: Sverige har flest fattigpensionärer i Norden

I tjänsteutlåtandet konstaterar kommunens tjänstemän att det inneburit stora kostnader att bygga upp en organisation för det stora flyktingmottagandet.

”För Social resursförvaltnings del har flyktingmottagandet inneburit stora utmaningar, inte minst vad avser att skapa, bygga upp och för att under senare tid även avveckla en verksamhetsanpassad organisation. Denna uppbyggnad har under årens lopp genererat stora kostnader, för vilka förvaltningen fortlöpande ansökt om ersättningar av Migrationsverket.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag