Miljonbelopp för att byta dörr, bädda sängar och sätta upp hyllor på Nya Karolinska: ”Kostnaderna är inte orimliga”

Nya Karolinska Sjukhuset. Foto: Holger Ellgard / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
  • Måndag 18 sep 2017 2017-09-18
E-post 530

STOCKHOLM Nya Karolinska blir världens dyraste sjukhus trots att politikerna använt sig av privata aktörer för att effektivisera och hålla priserna nere. Företagen debiterar skattebetalarna 1,2 miljoner kronor för byte av en dörr, 686 772 kronor för sängbäddning, 143 000 kronor för flytt av en vattenkrav och 93 000 kronor för att sätta upp en hylla.  Kostnaderna är inte orimliga, säger landstingsdirektören Marit Brusdal Penna,

Det har blivit allt mer populärt bland Sveriges politiker att privatisera och outsourca verksamhet inom offentlig sektor, dit räknas inte bara Transportstyrelsens IT-drift.

Byggandet, utrustningen och underhållet av Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm  förväntas kosta minst 61,4 miljarder kronor innan 2040, enligt en granskning som Svenska Dagbladet inledde 2015. Det innebär att Nya Karolinska blir världens dyraste sjukhus.

Förutom de 61,4 miljarderna tillkommer även kostnader för tilläggsarbeten och service.

Företagen Swedish Hospital Partners (SHP) och Coor Service Management har erhållit underavtal för service och underhåll och besitter i princip ensamrätt på samtliga tilläggsarbeten de kommande 22 åren.

Att låta privata underleverantörer erhålla enorma belopp av svenskarnas skattemedel motiveras av förespråkarna med att det genererar en högre kvalitet, mer effektivitet och att det blir billigare.

Att byta en dörr på Nya Karolinska kommer kosta 1,2 miljoner kronor. Det rapporterar Svenska Dagbladet. 

1. Att göra en förfrågan om dörrbyte kostar 94 000 kronor.

2. Involverade riskkapitalbolag kräver 50 000 kronor i kompensation eftersom ett dörrbyte kan påverka säkerheten på deras lån.

3. Den nya dörren och arbetet med den kostar ungefär en miljon kronor.

4. Därefter ska en slutbesiktning göras, den kostar 50 000 kronor.

Totalkostnaden för ett dörrbyte blir således 1,2 miljoner kronor. För 12,5 dörrbyten har man nått upp i samma summa som driftkostnaden för, det nu nedlagda, Sollefteå BB.

LÄS ÄVEN: Bilförlossningen: Stod barfota i snön med navelsträngen hängandes

Även andra kostnader tillkommer när de privata företagen ska göra driften billigare och effektivare.

I hårdföra kommunistdiktaturer och även på vissa andra sjukhus i Sverige, har personalen varit tvungna att bädda sina egna sängar i de jourrum som finns tillgängliga för övernattning. Sängbäddningen räknades inte in i lönekostnaden.

På Nya Karolinska har politikerna upplåtit sängbäddningen åt företaget Coor Management Service. För att bädda de 27 sängarna varje dygn i ett helt år kommer företaget debitera skattebetalarna 586 772 kronor. Därtill tillkommer även de administrativa kostnaderna som sängbäddande för med sig, närmare bestämt 100 000 kronor extra.

De privata företagen tillhandahåller även flytt av vattenkran för 143 000 kronor samt tjänsten att sätta upp en hylla på en vägg till priset av 93 000 kronor.

VD:n för Swedish Hospital Partners, Ulf Norehn, har ingen lust att kommentera siffrorna för Svenska Dagbladet. Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) hänvisar till tjänstemännen. Tjänstemannen, tillika Stockholms landstings direktör för strategiska fastigheter och investeringar, Marit Brusdal Penna, hänvisar till den utomstående konsult som hyrts in för att granska Swedish Hospital Partners prissättning samt att avtalen godkänts av landstinget. Direktör Penna tycker inte det föreligger några konstigheter i att privatföretaget tillåts debitera Sveriges skattebetalare hundratusentals kronor för tjänster som sängbäddning och hylluppsättning.

– Det är hårt reglerat i avtalet om hur olika frågor ska lösas och det följer vi. Men generellt i branschen är det dyrt att göra förändringar i efterhand, men kostnaderna är inte orimliga, säger Marit Brusdal Penna, till Svenska Dagbladet. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag