Nära fördubbling av bidrag till flyktinginvandrare till 2025

Migrationsverket tar emot flyktingar på Stockholms centralstation. Foto: Privat
  • Torsdag 27 Dec 2018 2018-12-27
E-post 6715

SVERIGE En allt större del av det ekonomiska bistånd som kommunerna betalar ut kommer att gå till flyktinginvandrare under de kommande åren. Det handlar om en nära fördubbling av kostnaderna fram till 2025, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Den som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd som flykting kan få etableringsersättning av Arbetsförmedlingen under sina två första år här. Antalet mottagare av den ersättningen har ökat rejält under senare år – från runt 10 000 år 2012 till 43 000 under 2017.

Många inom den här gruppen har svårt att hitta egen försörjning och kommer att behöva stöd även efter att etableringsfasen upphört. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ser därför att kostnaderna för kommunernas ekonomiska bistånd till flyktinginvandrare kommer att öka markant under kommande år.

År 2015 gick 37 procent av kommunernas totala ekonomiska bistånd till tidigare flyktingar. Till 2025 väntas den andelen öka till 55 procent, vilket innebär en ökning från 3,9 till 6,9 miljarder kronor, enligt SKL:s prognos.

Osäkerheten kring siffrorna är dock stor och påverkas av förändringar i svensk migrationspolitik samt av hur stor arbetslösheten är. Under de senaste årens högkonjunktur har Sverige haft en relativt hög sysselsättningsgrad.

Tidigare har public service-kanalen SVT beskrivit flyktinginvandringen som ett ”tilltagande kompetensregn” där färdigutbildade ingenjörer och läkare strömmade in i landet. Bilden av invandringens lönsamhet har dock förändrats genom åren.

Läs mer: Lönsam invandring och frivilligt tiggeri: Nyheter Idag granskar gamla sanningar – och nya

Fakta SKL:s prognos

SKL beräknar att den andel av kommunernas ekonomiska bistånd som går till flyktinginvandrare kommer att ha ökat till 55 procent år 2025 (summa i miljarder kronor i parentes).

2015: 37 % (3,9)
2016: 41 % (4,4)
2017: 47 % (4,9)
2018: 50 % (5,4)
2019: 52 % (5,7)
2020: 53 % (6,1)
2021: 53 % (6,4)
2022: 54 % (6,7)
2023: 54 % (6,9)
2024: 54 % (6,9)
2025: 55 % (6,9)

Källa: Helsingborgs Dagblad

Läs även våra senaste analyser:

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag