Nästan var tolfte S-väljare stödjer Hamas terror

Bild: Fars Media Corporation/CC BY 4.0
  • Onsdag 6 dec 2023 2023-12-06
E-post 0

8 procent av de socialdemokratiska väljarna anser att Hamas terrorangrepp mot Israel den 7 oktober var berättigat, enligt en undersökning Novus gjort för tidningen Fokus.

För samtliga svarande är motsvarande siffra 5 procent. Bland Vänsterpartiets väljare stödjer 4 procent Hamas terrorangrepp, medan 3 procent av de Sverigedemokratiska väljarna gör det. Bland Moderaternas väljare är siffran 0 procent.

Uppdelat i ålderskategorier så är stödet för Hamas terror störst bland unga människor, mellan 18 och 34 år, där 10 procent anser att Hamas terrorangrepp var berättigat.

Stödet för Hamas terror sjunker sedan med stigande ålder. I gruppen 35-49 år stödjer 5 procent Hamas, i gruppen 50-64 år är stödet nere på 2 procent, och i gruppen 65-84 år är det 0 procent som tycker Hamas terrorangrepp var berättigat.

Uppdelat på kön är stödet för Hamas terror något större bland män än bland kvinnor, 6 procent mot 4. Kvinnor är emellertid även mindre benägna än män att betrakta Israels militära svarsåtgärder mot Hamas som berättigade. Uppdelat på kön anser 18 procent av kvinnorna att Israels militära angrepp mot Hamas är berättigat, medan 48 procent av männen anser det.

Uppdelat efter partisympatier anser 10 procent av V-väljarna, 23 procent av S-väljarna, 51 procent av M-väljarna och 56 procent av SD-väljarna att Israels militära respons mot Hamas är berättigat.

Övriga partisympatisörer har inte presenterats separat, men uppdelat på block anser 55 procent av de blågula väljarna och 21 procent av de rödgröna att Israels militära svar är berättigat.

Fokus/Novus undersökning uppmärksammas av Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, som skriver att ”den här typen av sympatier är en samhällsfara, de är ett hot mot den svenska demokratin”, och uppmanar S att ta ansvar för de sympatier som finns inom partiet.

Läs även: Greta slår tillbaka anklagar Israel för folkmord

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag