Ny studie visar: Kristendomen dör ut bland ungdomar i Europa

Foto: Flickr
  • Söndag 25 mar 2018 2018-03-25
E-post 438

EUROPA Kristendomen för en tynande tillvaro på den kontinent där den i hundratals år varit dominerande. Istället är islam på uppgång.

Tjeckien är det minst religiösa landet i Europa. Där säger 91 procent att de inte tror på någon religion. I kontrast är grannlandet Polen det mest religiösa och där säger sig 83 procent vara kristna. Sverige hamnar närmare Tjeckien och här saknar 75 procent religiös tillhörighet.

Det är några av fynden från en brittisk enkätstudie vars resultat redovisas i Daily Express. Siffrorna gäller för ungdomar mellan 16 och 29 år, och visar att unga européer i hög grad identifierar sig som icke-religiösa.

Professor Stephen Bullivant vid St Mary’s University i London har genomfört studien och menar att trenden mot ett mer sekulärt samhälle sannolikt kommer att fortsätta.

Muslimer blir fler

– Kristendom som standard, som norm, är borta, och förmodligen borta för gott – eller åtminstone för de närmaste hundra åren, säger han.

I Storbritannien väntas antalet muslimer bland unga snart bli större än antalet anglikaner. Professor Bullivant pekar på muslimernas relativt höga födelsetal som en orsak, och att de i mycket högre grad bibehåller sina föräldrars religion.

För Sveriges del visar studien att 18 procent identifierar sig som kristna, medan 7 procent svarar att de tillhör en annan religion. 6 procent är muslimer, vilket är samma andel som i Storbritannien.

Läs även: Man straffas för ”rasism” efter att ha klottrat om islam

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag