Ny värdegrundslista avslöjad – för genusvetenskap: ”Mot förenklande populism”

Foto: Wikipedia/Ann-Sofie Cullhed
  • Onsdag 24 okt 2018 2018-10-24
E-post 916

Förra gången var det tjänstemän på UD och andra departement som oroades över vad SD skulle kunna ställa till med om de fick inflytande. Nu avslöjar Ledarsidorna en ny lista – den här gången är det genusvetare på svenska universitet och högskolor som skrivit på ett upprop för att de oroas över ”riksdagspartier” som vill begränsa genusvetenskapen och genusforskningen.

Genusvetare från hela landet och från profilerade institutioner på bland annat Södertörn, Mittuniversitetet och Uppsala, har skrivit på ett upprop med titeln ”Hot mot akademisk frihet och genusvetenskap/genusforskning.

Läs även: Här är listan på alla tjänstemän i regeringskansliet som deltar i värdegrundsuppropet

Undertecknarna menar att genusvetenskap genomsyras av ”akademiska grundvärden”, såsom fri och kritisk forskning. Denna är nu allt mer ifrågasatt tycker undertecknarna, som är professorer, docenter och andra högt anställda genusvetare inom den svenska universitetsvärlden.

I uppropet, som är ställt till ”rektorer för Sveriges universitet och högskolor”, så förklarar uppropsaktivisterna att genusvetenskap är både väletablerat och välrespekterat. Vidare så är det en vetenskap som är ”helt avgörande” i analyser av ”ojämlikhet och orättvisa”.

Uppropsaktivisterna larmar om att ”det finns riksdagspartier som på olika sätt vill begränsa ett ämne och en forskningsinriktnings frihet”. Vilka partier man syftar på är oklart.

Sverigedemokraterna sade inför valet att man ville minska på genusvetenskap och ifrågasatte också hur mycket av genusvetenskapen som egentligen vilade på vetenskaplig grund.

Uppropsaktivisterna erkänner i texten att genusvetenskap innebär ett visst sätt att se på världen:

”Den genusvetenskapliga forskningens själva ner är en kritik av makt(…)”, skriver man.

Genusvetenskapliga teorier har ifrågasatts från flera håll på senare tid.

Läs mer: ”Det finns ingen toxisk manlighet” – David Eberhard om det svenska könsexperimentet

Något som undertecknarna ser som ett hot mot sin akademiska frihet. Inte bara sin egen. Även kriminologer, klimatforskare och rasforskare hotas.

”Vårt handlingsutrymme krymper”, skriver man.

I övriga Europa verkar det som om genusvetenskapen inte är välrespekterad. Det pågår nämligen en snabb nedmontering av den i Ungern, Italien och Polen enligt uppropsaktivisterna.

Nu vill man att rektorna tydligt går ut och markerar stöd för genusvetenskapen och genusforskningen. Att man gör det med debattartiklar och i lobbyarbete med politiker.

Se uppropet här:

Texten uppdateras.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag