Ordningslagen ger polisen rätt att neka demonstrationer under epidemier

  • Måndag 8 jun 2020 2020-06-08
E-post 1049

SVERIGE Den senaste veckan har stora demonstrationer med tusentals deltagare hållits i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vid samtliga tillfällen hade arrangörerna fått tillstånd för max 50 deltagare. Ordningslagen ger polisen rätt att med hänvisning till epidemi neka demonstrationstillstånd – men det ska enligt juridisk expertis vägas mot demonstrationsfriheten.

Under pågående pandemi har den svenska polisen valt att med några dagars mellanrum ge demonstrationstillstånd för Black lives matter i Stockholm, Malmö och Göteborg med resultatet att tusentals personer samlats. Demonstrationstillstånden var begränsade till max 50 personer, enligt den tillfälliga lag om offentliga sammankomster som beslutats om på grund av coronapandemin.

Inför demonstrationen i Göteborg på söndagen som urartade i kravaller kommenterade Anders Börjesson, polismästare och biträdande chef för Storgöteborg till Dagens Nyheter:

– Vi värnar ju yttrandefriheten och demonstrationsfriheten och vill göra allt vi kan för att människor ska få uttrycka sina åsikter. Det väger väldigt, väldigt tungt. Sedan är vår uppgift också att upprätthålla den tillfälliga lagen om maximalt 50 personer vid offentliga sammankomster, det blir ett dilemma för oss. Det rör sig om ganska svåra avvägningar.

Läs även: Polischefen om BLM-demonstrationen: ”Vi står på demonstranternas sida”

Inför massdemonstrationen på Sergels torg förra veckan hade polisen aningar om att fler än det godkända 50 skulle demonstrera.

– Vi kan ju inte neka folk för att vi tror att de inte kommer att kunna hålla restriktionerna.

– Vi befarade att det skulle komma många fler, men vad ska vi göra åt det? Det är väl det som är frågan, sade Mats Eriksson, presstalesperson vid Stockholmspolisen till SVT.

Den svenska ordningslagen ger dock polisen rätt att vid en epidemi neka demonstrationstillstånd.

2 kapitlet 10 paragrafen lyder:

”Tillstånd till en allmän sammankomst (som exempelvis en demonstration, reds anm) får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.”

Justitierådet Thomas Bull, som tidigare bland annat varit expert i grundlagsutredningen, skriver i en mejlkommentar till Nyheter Idag:

”Ja det stämmer att polisen kan neka med hänvisning till epidemi. Den avgörande formuleringen i lagtexten är dock ordet ’nödvändigt’ tillsammans med det starka skydd som demonstrationsfriheten har i svensk grundlag (som polisen måste ha i åtanke när den tillämpar ordningslagen). Jag antar att polisen mot denna bakgrund menat att man bör ge tillstånd till sammankomster om 50 pers med förhoppningen att man inte måste gå in och ingripa om det blir fler. Sammankomster om 50 personer är ju tillåtna.”

Nyheter Idag har kontaktat Polismyndigheten för att få veta hur man resonerat. Anna Engelbert, pressekreterare på Polismyndighetens nationella mediecenter förklarar i sitt mejlsvar att polisen tar hänsyn till demonstrationfriheten, som Thomas Bull också hänvisar till.

”Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet. Regeringen har inte helt förbjudit allmänna sammankomster under rådande pandemi utan endast föreskrivit att bland annat demonstrationer inte får hållas med fler än 50 deltagare. I de fall en arrangör har förklarat att han eller hon är medveten om begränsningen och har för avsikt att försöka följa denna begränsning, har Polismyndigheten därför beviljat tillstånd till demonstrationer, men med villkoret att man endast får vara 50 deltagare. Det kan noteras att grundlagsskyddet väger väldigt tungt vid denna typ av tillståndsbeslut.”

Nyheter Idag ville också få veta hur man kommer att göra med kommande ansökningar. Här flaggar Engelbert för att demonstrationsarrangörernas möjligheter att följa villkoret om 50 personer kommer att spela in i bedömningen framöver.

”Polismyndigheten kommer att fortsätta att göra bedömningar i varje enskilt fall och i denna bedömning göra en avvägning mellan, å ena sidan det starka grundlagsskyddet för demonstrationsfriheten och å andra sidan bland annat möjligheten för en arrangör att följa ett villkor om högst 50 deltagare”, skriver Engelbert.

Bli en av Nyheter Idags prenumeranter!

Hej! Hoppas att du uppskattade den här artikeln.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden. Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag