Påtaglig vänstervridning i public service enligt opinionsmätning

Foto: Medieakademin
  • Onsdag 24 mar 2021 2021-03-24
E-post 898

SVERIGE Uppfattningen att SR och SVT har en vänstervriden nyhetsbevakning är utbredd bland svenskarna. Det framgår av en ny opinionsmätning gjord av Medieakademin. Men SR:s vd Cilla Benkö slår ifrån sig och beklagar att folk ”inte håller sig till fakta”.

Varje år ger föreningen Medieakademin ut en förtroendebarometer där man har mätt allmänhetens förtroende för bland annat massmedier och myndigheter. I årets mätning har man intervjuat 1 206 personer under perioden 23 februari–3 mars.

För public service-medierna SR och SVT har 68 respektive 65 procent av de svarande ett mycket eller ganska stort förtroende – en smärre uppgång jämfört med förra året. Förtroendet är ännu högre bland de yngsta mellan 16 och 29 år – 71 respektive 69 procent.

Föga förvånande är förtroendet klart lägst bland de som röstar på Sverigedemokraterna, där ungefär var tredje har förtroende för public service-medierna. Störst förtroende – omkring 90 procent – har de bland miljöpartister.

För första gången har Medieakademin även frågat folk hur de uppfattar mediernas politiska lutning.

När de svarande får placera SR:s och SVT:s nyhetsbevakning på en vänster-högerskala svarar 38 respektive 39 procent att medierna ligger klart eller något till vänster. 61 respektive 59 procent anser att medierna varken ligger till höger eller till vänster.

Enbart två procent tycker att SR:s och SVT:s nyhetsbevakning lutar något till höger.

Vänstervridningen i public service är alltså påtaglig om man ska tro de svarande. Även de som själva sympatiserar med vänstern placerar SR och SVT på den sidan av skalan.

I SR:s ”Studio ett” får SR:s vd Cilla Benkö kommentera resultatet.

– Jag tror att vi ändå måste vara medvetna om att all forskning visar att i länder med ett starkt public service som har ett brett stöd, sida vid sida med starka kommersiella medier, så är det bra för demokratin, därför vi har medborgare som är mer upplysta, mer kunniga och kan fatta mer genomtänkta beslut, säger Benkö.

– Då är det olyckligt, tycker jag, när man inte håller sig till fakta när man diskuterar Sveriges Radio utan vill, av ideologiska skäl, få svenska folket att tro att vi är mer vänster än det vi de facto är, nämligen ett ganska starkt, väldigt starkt alternativ som står opartiskt i mitten.

På en direkt fråga svarar Cilla Benkö att den aktuella undersökningen inte kommer att leda till några åtgärder från hennes sida.

Läs även: Undersökning: 70 procent av svenska journalister har vänstersympatier

Läs även: Socialdemokraterna favoritparti bland muslimer: ”Ideologisk närhet”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag