Priset för tolkar inom vården överstiger en halv miljard – en fördubbling på bara fem år

Grafik: Nyheter Idag
  • Onsdag 5 sep 2018 2018-09-05
E-post 2391

SVERIGE I en unik granskning har Nyheter Idag studerat landstingens kostnader för språktolkar på vårdcentraler, sjukhus och inom tandvården. Summan för 2017 landar på 667 miljoner kronor, en fördubbling på fem år.

Med hög invandring följer att behovet av tolkar ökar, men det är svårt att göra sig en bild av hur stora kostnaderna är. Nyheter Idag har tidigare redogjort för polisens ökade tolkkostnader, vilka har ökat från 54 miljoner kr 2007 till 122 miljoner kr 2017. Domstolsverket rapporterar en kraftigare ökning, från 26 miljoner kr 2007 till 144 miljoner kr 2017.

Med den nya förvaltningslag som började gälla 1 juli i år blir tolkning och översättning en uttrycklig rättighet, vilket innebär att myndigheters tolkkostnader kommer att öka framöver.

Nyheter Idag har granskat tolkkostnaderna inom vården och funnit att kostnaderna har fördubblats de senaste fem åren, från 342 miljoner kr 2013 till 667 miljoner kr 2017. De siffror som redovisas här omfattar kostnaderna inom primärvården, alltså sjukhus, vårdcentraler och tandvården. Landstingen har naturligtvis även andra kostnader för tolkning och översättning.

Stora skillnader mellan landstingen

De län som har de högsta tolkkostnaderna i absoluta tal är Stockholm (150 miljoner kr), Skåne (132 miljoner kr), Örebro (46 miljoner kr) och Västra Götaland (45 miljoner kr). Sett till kostnaden per capita hamnar Örebro med sina 299 000 invånare på klar förstaplats, följt av Västmanland som med sina 271 000 invånare ändå uppvisar en tolkkostnad på 36 miljoner kr för 2017. På tredje plats hamnar Skåne.

Lägst kostnad i förhållande till länets folkmängd uppvisar Gotland som redovisar en kostnad på 655 000 och ett invånarantal på 59 000. På andra plats kommer Västernorrland (4 miljoner kr) tätt följt av Norrbotten (4,5 miljoner kr).

Förändringen mellan 2013 och 2017 var störst på Gotland, där kostnaderna ökade med 315 procent. På andra plats kommer Halland, med en ökning på 191 procent, följt av Skåne med en 180-procentig ökning av kostnaderna.

På motsatta sidan återfinns Jämtland Härjedalen som faktiskt har minskat sina tolkkostnader inom vården med 3 procent under mätperioden, från 3,9 miljoner till 3,7 miljoner kr. På andra och tredje plats hamnar Västerbotten (37 procents ökning) och Kronoberg (39 procents ökning).

Ta del av alla siffror här (kalkylblad).

Så genomfördes granskningen

Uppgifterna har lämnats av landstingen i den mån det varit möjligt. I två fall, Stockholm och Västra Götalandsregionen, har landstingen inte haft någon samlad bild av tolkkostnader inom vården, varför sjukhus och andra ansvariga har kontaktats direkt.

Trots att Nyheter Idag ville ta del av statistiken tio år bakåt kunde många uppgiftslämnare endast uppge siffror för en kortare tidsperiod. Av denna anledning har vi valt att fokusera på de senaste fem åren, där svarsfrekvensen är 100 procent.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag