Professor underkänner Transports försök att utesluta sverigedemokrat: ”strider mot våra grundläggande rättigheter”

  • Söndag 14 okt 2018 2018-10-14
E-post 766

KIRUNA Transport försöker utesluta en medlem i Kiruna för att denne varit aktiv i Sverigedemokraterna. Men enligt professor Joakim Nergelius strider åtgärden mot både svensk grundlag och Europakonventionen, uppger Lag och Avtal.

Transportarbetareförbundet försöker utesluta Kirunabon Mats Fredlund som var Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till kommunfullmäktige i Kiruna. Detta på grund av att SD:s politik enligt förbundet ställer arbetare mot varandra.

Det är tillåtet för medlemmar att rösta på SD samt vara medlemmar i partiet, men man får enligt förbundet inte vara aktiv till den grad att man ställer upp på partiets valsedlar.

Transportarbetarförbundets styrelse tog för första gången beslut om att utesluta personer aktiva i SD år 2005, vilket fastställdes av kongressen 2007 och bekräftades i ett kongressbeslut 2012.

Läs även: Transports ordförande festade för nästan 18 000 kronor – Medlemmarna fick betala

Att utesluta någon för att denna är aktiv inom Sverigedemokraterna kan emellertid strida mot både svensk grundlag och Europakonventionen, enligt Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap och expert på Europakonventionen.

– Generella uteslutningar på grund av att man är aktiv i Sverigedemokraterna är olämpligt och strider mot våra grundläggande rättigheter, säger Nergelius till Lag & Avtal, Sveriges största tidning om arbetsrätt.

Transport hänvisar till tidigare kongressbeslut, samt att en skrivning om ”allas lika värde” ingår i stadgarna. Men Nergelius menar att det inte räcker för att motivera en uteslutning.

– Det är vagt och opreciserat, alldeles för allmänt hållet. Det krävs en viss konkret precisering om vad medlemmar inte får bryta mot för att det ska hålla, säger Nergelius.

Enligt artikel 11 i Europakonventionen och de rättigheter som ingår i regeringsformens andra kapitel har alla rätt till föreningsfrihet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag