Ramhorn (SD) om nedläggningen av Sollefteå BB: ”Det är inte lätt alltid”

Inför valet lovade SD i Västernorrland att lägga ned Sollefteå Sjukhus.
  • Fredag 5 jan 2018 2018-01-05
E-post 174

STOCKHOLM Sverigedemokraterna har varit delaktiga i att stycka ned sjukvården i Sollefteå. Partiets talesperson i sjukvårdsfrågor, Per Ramhorn, säger att det inte finns några garantier för att sverigedemokrater ute i landet kommer att föra den politik som SD på riksplanet tagit fram.
– Det är så att det sitter rätt många ovana runt om i landet. Du vet själv, det är inte lätt alltid, säger Per Ramhorn till Nyheter Idag. 

Per Ramhorn, Sverigedemokraternas talesperson i sjukvårdsfrågor, tycker det är märkligt att regionpolitikerna i det S-styrda Västernorrland lade ner Sollefteå BB.

– Jag vet inte hur de har resonerat där, men när jag ser det utifrån så tycker jag att det är ett märkligt resonemang. De hade två val, antingen att behålla det, eller att lägga ned det. Vad jag förstod så skulle det vara väldigt dyrt att behålla det, säger Per Ramhorn till Nyheter Idag.

Siffran är väl 15 miljoner kronor?

– Om året då eller?

Ja?

– Aja, ja, det var ju inte alls så mycket.

Hur ser du på att Sverigedemokraterna varit med och bidragit till att lägga ned Sollefteå BB?

– Ja, men det har de inte gjort. Vi har gått in och tittat på röstningarna, det var i nämnden som de la ner sin röst, sen i själva fullmäktige där röstade de för det helt enkelt.

Sverigedemokraterna, där uppe i alla fall, sa ju innan valrörelsen att de skulle jobba för att lägga ned Sollefteå BB.

– Ja, precis, men sen i nämnden, vi fick ju mycket frågor va så jag kollade upp hur röstningarna var. I nämnden, där det kom upp först, där la de ner sina röster och jag vet inte varför de gjorde det. Ingen aning.

Varför Sverigedemokraterna agerat som de gjort med BB i Sollefteå är det ingen som riktigt vet, inte ens partiets talesperson i sjukvårdsfrågor vet hur de regionala SD-politikerna resonerat.

Nyheter Idag har dessutom, vid flertal tillfällen, sökt Sverigedemokrater från Västernorrland, däribland Sara Seppälä, men utan resultat.

Ramhorn tycker det är väldigt konstigt agerat av SD i Västernorrland.

– Ja, mycket konstigt, men det är så att det sitter rätt många ovana runt om i landet. Du vet själv, det är inte lätt alltid.

Nej, men vad fan när man får frågan om man ska lägga ner ett BB?

– Ja, då måste man ha en väldigt bra förklaring till det helt enkelt. Så det vart väldigt dåligt dels ur politisk synvinkel och framförallt då ur patientperspektivet.

Men hur är kommunikationen internt i partiet, om ni ska vara ett vårdparti och så sitter era företrädare ute i landet och lägger ner sina röster i en sån här viktig fråga?

– Ja, det är frustrerande när man lägger ner så mycket tid här på riks på de här frågorna så sitter någon ute i landet och gör lite konstiga saker, men ja.

En bild av Sverigedemokraterna är att det finns ett fåtal medlemmar som är skickliga och vill väl men att partiet samtidigt tyngs av skandaler till följd av att det också huserar en del idioter i partiet.

Ramhorn svarar diplomatiskt på beskrivningen.

– Ja, alltså, det blir ju successivt förändrat. Jag åker ju själv runt och utbildar också, vi har kommun och landstingskonferenser och då lägger vi fram program och förslag som de då, landstingen, får rätta sig efter.

Enligt Ramhorn hänger det ihop med hur länge partiet funnits på en ort. Nere i Skåne menar Ramhorn att man har en stabil organisation men att det blir tunnare och tunnare ju längre upp i landet man kommer, eftersom SD inte varit starka i de norra landsdelarna lika länge som de varit i de södra delarna.

– Det tar lite längre tid helt enkelt.

Men hur ska man tolka Sverigedemokraternas politik då. Vill ni verka för att öppna Sollefteå BB igen?

– Jag vet inte exakt hur de resonerar uppe i Sollefteå, för jag har inte pratat med dem men jag förutsätter utifrån röstprotokollet att de inte ville lägga ned det helt enkelt . Då borde de ju antingen komma med nya förslag hur man kan öppna upp det eller, någon form hur man kan öppna upp det på annat vis. Politikerns uppgift är ju att se till att medborgarna och patienterna får en bra vård och i nuläget är det väl ingen som kan säga att det är en bra vård att folk ska få köra själv på sliriga vägar på vintern med gravida kvinnor. Det är ju helt orimligt ju.

LÄS ÄVEN: Bilförlossningen: Stod barfota med navelsträngen hängandes

Ja, när de la ner sina röster så röstade de ju då passivt för att en mamma skulle föda barn i bilen?

– Ja. Men tänk på det, att det var bara i nämnden man gjorde det, men sen när det kom upp till beslut i landstingsfullmäktige så röstade de för att det skulle vara kvar, enligt vad vi fick ut.

Har ni någon makt över de här personerna som sitter där uppe?

– Nej, man kan ringa dit och prata med dem, men alltså, nej på riks har vi ingen makt. De är ju invalda själva och de ska ju följa vår politik och sådana saker men du vet, ibland kommer det egna lokala beslut.

Enligt Ramhorn hade man agerat från riksplanet om man fått veta något om den planerade inläggningen, som SD i Västernorrland lovade att genomföra inför valet 2014, men att man inte kände till det förrän nedläggningen var ett faktum.

– En sådan här sak, hade vi fått veta det innan, hade vi kanske åkt upp och pratat med dem hur de skulle agera och sånt, men det var ju först när det väl var klart.

Om ni har bra vårdpolitik på riksplanet blir det lite av en, om man ska använda modernt språkbruk, ”utmaning” när det gäller att implementera det i landstingen då, eftersom ni inte har kontroll på de här personerna?

– Jo det är det ju… det är det ju, suckar Ramhorn.

Hur utkräver ni ansvar? Finns det ingen pli? Hur ska man som väljare veta att det programmet man röstar på också är det man får?

– Det är inte helt ovanligt. När man tittar på det så är det ju 21 olika landsting va och samma partier har olika uppfattningar i olika landsting. Ta bara sprutbytesprojekt, att ge sprutor till narkomaner, på riks har man en synpunkt och sen är det olika synpunkter ute i landet hur man driver frågan. Så det är inte helt ovanligt att man har olika synsätt, även om man är samma parti.

Det måste ju vara träligt för dig?

– Jo, men det är det ju. vi pratar ju rikssjukvården, det nationella, men det gäller ju då också att landstingspolitiken gör sitt. Det tar ju mycket fokus när det blir sådana saker.

Hur kommer ni jobba vidare med Västernorrland nu då? Kommer ni prata om det här eller kommer ni inte göra någonting?

– Vi förutsätter att de för vår politik, men det var väl ett tag sedan detta?

När Ramhorn blir informerad om hur det ser ut. Att Ådalens sjukvård står under angrepp från en nedskärningsivrande politikerkår som styckar ned den bit för bit. Att Socialdemokraterna väntas förlora stora mängder väljare. Att frågan fortsatt är aktuell och att det skrivs spaltmeter om den än idag, mycket på grund av att det vuxit fram något som kan liknas vid en ny folkrörelse i Västernorrland. Då menar Ramhorn att det kan vara relevant för SD i Stockholm  att ta sig en titt på ärendet.

– Jaja, du kanske har en poäng vi borde kanske ta och titta på det. Hur de har agerat helt enkelt. Nej men jag ska sätta några människor på hur de gjort där va.

– Ärligt talat, jag trodde det var utegerat, har inte hört så mycket om det.

Inte varit så mycket diskussion om det i partiet?

– Nej, vi har ju fullt upp på riksnivå att hantera saker. Men jag ska be någon titta på det. Jag ska försöka få tag i de som är ansvariga och höra hur de har resonerat.

Sverigedemokraterna och Sollefteå sjukhus Så röstade SD

Nyheter Idag har granskat flertalet protokoll från beslut som berör nedläggningen av akuta ortopedin, kirurgin samt kvinnosjukvården och förlossningsvården vid Sollefteå sjukhus.

Nedläggningen av Sollefteå akutkirurgi:

I Hälso- och sjukvårdsnämnden har SD möjlighet att avgöra beslutet. Sverigedemokraternas ledamot Sara Seppälä väljer att lägga ned sin röst. Utfallet blir 6 röster för ja, alltså nedläggning, och 6 röster för nej, varav seppäl var den enda som avstod.

Ärendet går vidare till regionstyrelsen där Mats Hellhof (SD) röstar ja till nedläggning tillsammans med 9 andra ledamöter. Utfall: 10 ja-röster, 7 nej.

Ärendet går vidare till regionfullmäktige där samtliga 6 Sverigedemokrater röstar för nedläggning. Resultatet blir 45 ja-röster, för nedläggning, och 32 nej-röster.

Nedläggningen av Sollefteå kvinnosjukvård och BB:

I Hälso- och sjukvårdsnämnden har Sara Seppälä möjlighet att avgöra, men väljer att lägga ned sin röst. Utfallet blir 6 ja-röster, 6 nej-röster, och 1 nedlagd röst.

Ärendet går därför vidare till landstingsstyrelsen som röstar ja för nedläggningen. Där reserverar sig SD mot beslutet.

Ärendet går vidare till landstingsfullmäktige, där SD röstar emot nedläggningen. Fullmäktige beslutar att lägga ned BB med 39 ja-röster mot 36 nej och 2 som avstår.

Detta trots att SD inför valet 2014 sa att de ville lägga ned Sollefteå Sjukhus, inklusive BB.

Nedläggningen av Sollefteås akuta ortopedi:

I hälso och sjukvårdsnämnden deltar inte Sara Seppälä i beslutet. Ärendet går vidare till landstingsstyrelsen.

I landstingsstyrelsen avstår Mats Hellhof från att rösta. Ja-sidan vinner med 10 röster mot 4 nej och 3 som avstår. Ärendet går vidare till fullmäktige.

I fullmäktige avstår samtliga Sverigedemokrater från att rösta. Ja-sidan vinner med 63 ja, 5 nej och 9 som avstår.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag