Regeringen skärper kraven för invandring

  • Tisdag 26 sep 2023 2023-09-26
E-post

Den 1 december är det tänkt att kraven för anhöriginvandring och möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl skärps, rapporterar Svenska Dagbladet.

I torsdagen i förra veckan fattade regeringen beslut om en proposition som innehåller skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Propositionen har tagits fram tillsammans med Sverigedemokraterna och lämnas till riksdagen inom kort.

– Vi har haft en alldeles för stor invandring på allt för lösa premisser under alldeles för lång tid. Det här är en pusselbit i ett stramare regelverk, säger Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling till SvD.

Bland punkterna märks att gränsen höjs för när en make eller sambo kan nekas uppehållstillstånd på grund av anknytning från 18 till 21 år, vilket är det högst tillåtna enligt EU:s regelverk.

– Det här är viktigt för att driva politiken i en mer restriktiv riktning men framförallt för att motverka tvångsäktenskap. Det är lättare när man är lite äldre att fatta egna beslut och inte tvingas in i äktenskap som man inte vill, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Försörjningskraven vid anhöriginvandring när anknytningspersonen räknas som alternativt skyddsbehövande kommer också skärpas.

– Man ska ställa krav på försörjning från dag ett för anhöriga till alternativt skyddsbehövande. Tidigare har man haft en tremånadersrespit där det inte funnits något försörjningskrav, säger migrationsministern.

Regeringen kommer även begränsa möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl, så att uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort för barn och vissa vuxna. I stället kan barn komma att beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, där hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet vägas in.

– Det kan till exempel handla om en person som lider av en mycket allvarlig, livshotande sjukdom och man inte bedöms kunna få den vården i sitt hemland, säger Malmer Stenergard, som tillägger att de nya reglerna blir en återgång till det som gällde mellan 2005 och 2014.

Läs även: Regeringen ökar inre gränskontroll

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag