Rektor: ”Ren och skär rasism” när skola blir av med tillstånd

Foto: Patrik Svedberg
  • Lördag 24 feb 2024 2024-02-24
E-post 0

På tisdagen beslutade Skolinspektionen att återkalla tillstånden att bedriva gymnasieskola för Edinit AB, som driver Arena Academy i Stockholm och Arena Academy i Göteborg ”på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen och hos huvudmannen”, meddelade Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

”Bristerna består i att de i låtit personer, som Skolinspektionen och Säkerhetspolisen i tidigare beslut bedömt olämpliga, arbeta i elevnära och ledande positioner i skolverksamheterna. De har även förhållit sig passiva till den risk detta har inneburit för eleverna. Huvudmannen och ägar- och ledningskretsen är därmed olämplig att bedriva skolverksamhet” skriver Skolinspektionen bland annat.

I samma veva drog Skolinspektionen även in tillståndet att bedriva skola för Humanus Jobb Syd AB, som driver grundskolan Arenaskolan i Örebro. Även i det fallet beror återkallandet grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen och hos huvudmannen.

Både bolagen Edinit och Humanus Jobb Syd ingår i Arenakoncernen, som har 1 700 anställda på 160 orter i landet. I ett pressmeddelande från Arenakoncernen. skriver Rasmus Rossi, Vd i Edinit AB, att man kommer överklaga Skolinspektionens beslut till förvaltningsrätten.

”Arenakoncernen har bedrivit skolverksamhet under de senaste två åren i dessa bolag. Skolinspektionen har under tiden gjort ett antal tillsyner där verksamheterna har ansetts uppfylla krav i skollagen och övriga föreskrifter. Mot bakgrund av bland annat detta förvånar dagens beslut oss väldigt mycket, skriver Rossi bland annat.

Enligt Rossi grundas Skolinspektionens beslut ”på två anställda, varav en sades upp i augusti 2023 i direkt anslutning till att vi fick kännedom om att personen inte följde skolans värdegrund. Den andra personen har av tillsynsmyndigheter fått beröm för att undervisning och den verksamhet som denna arbetat i har haft god kvalitet. Vi har inte fått några indikationer på att denna person inte skulle följa skolans värdegrund i sitt arbete”.

Tisdagens beslut följer på ett tidigare beslut från Skolinspektionen i mars 2022 om att dra in tillståndet för dåvarande stiftelsen Edinits gymnasieskolor IT College of Sweden i Stockholm och systerskolan i Göteborg. Ägaren var Al-Azhar-stiftelsen, och beslutet grundades på att ägarstiftelsens grundare dömts för grov ekonomisk brottslighet kopplat till skolorna.

Men Skolinspektionens beslut om stängning upphävdes av förvaltningsrätten fyra månader senare, 22 juli 2022, på grund av att ägarbolaget hade sålts till nu aktuella företaget Arenakoncernen Holding AB. Beslutet innebar att Skolinspektionen skulle pröva de nya ägarnas lämplighet, vilket skedde under våren förra året då lärare, elever, ledning och ägare intervjuades.

Enligt Skolinspektionen ska en anställd i ansvarsställning vid Arena Academy i Stockholm, som verkade på skolan när inspektionen gjorde ett oanmält besök på skolan i juni, mot bakgrund av uppgifter från Säpo ”bedömts olämplig”.

Enligt uppgifter till inspektörerna hade personen och en annan person i ansvarsposition ”flera gånger hotat med avstängning och att ringa polisen och socialtjänsten samt sagt åt elever att de genom sitt agerande visat att de är dåliga muslimer och att de dragit skam över sina familjer”. Personerna stänges av från sina jobb, och den ene fick lämna sin anställning efter sommaren.

När det gäller Arenaskolan i Örebro handlar det om en person i ansvarsposition, som tidigare ingick i styrelsen för en annan Örebroskola som fick sitt tillstånd återkallat 2021.

Rektorn på Arena Academy i Göteborg, Clara Rivera, kallar Skolinspektionens beslut om nedläggning för ”ren och skär rasism”, och anklagar Skolinspektionen för att implicit ha kallat eleverna för ”potentiella terrorister” genom att påtala risken för radikalisering i en intervju med Dagens Nyheter.

– Jag menar att om det är enskilda personer som gjort något så borde de personerna få näringsförbud. Men när vår skola som inte fått några anmärkningar när det gäller radikalisering drabbas med nedstängning så tycker jag att man drar alla över en kam. Vår skola har ingenting med det här att göra, och då tycker jag det blir ett väldigt felaktigt beslut.

Dagens Nyheter: Men är det rimligt att kalla beslutet för rasistiskt?

– När jag säger att det är rasistiskt så vet jag att det låter hårt, men det är min åsikt. För man kan inte säga att det finns risk i organisationen för radikalisering, vi har inga sådana personer i vår verksamhet. Och med vår verksamhet menar jag vår verksamhet här i Göteborg, säger Rivera, som menar att det inte finns ”bevis på att eleverna farit illa på vår skola”.

Anna Bergqvist, enhetschef på Skolinspektionen, avvisar Riveras anklagelser om rasism.

– Det är självklart inte fråga om rasism. Vi bedömer i besluten vilka risker eleverna utsatts för. Det är ytterst för elevernas skull som vi fattar det här beslutet. För elever ska inte utsättas för risker, säger hon till DN.

Läs även: Bara en skola med muslimsk inriktning kvar i Sverige

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag