Rektorer får JO-kritik för att ha tvingat elever att delta i politiska manifestationer

  • Onsdag 2 jun 2021 2021-06-02
E-post 233

SVERIGE Justitieombudsmannen klandrar två grundskolerektorer för att ha tvingat elever att delta i politiska manifestationer – i ena fallet med pridetema, i det andra för klimatet.

En privatperson JO-anmälde 2019 två skolor för att ha gjort det obligatoriskt att delta i politiska manifestationer. Pilbäcksskolan i Växjö hade enligt anmälaren ordnat ett pridetåg som det var obilgatoriskt för eleverna att delta i, och Västangårds skola i Umeå hade anordnat en obligatorisk klimatmanifestation. Nu ger JO anmälaren rätt.

Läs mer: Elever i Umeå tvingas klimatstrejka på skoltid: ”Greta Thunberg uppmanat oss”

Kommunerna ser inga problem med skolornas agerande

Utbildningsnämnden i Växjö kommun försvarar pridemanifestationen som var en del av en temavecka om alla människors lika värde och menar att deltagande i pride är en del av skolans värdegrundsarbete. Samtidigt betonas att deltagande varit frivilligt trots att detta inte framgått av i den informationen som skickats till vårdnadshavare inför manifestationen.

JO konstaterar att manifestationen framstod som en del av det ordinarie skolarbetet och nämner även att det är tänkbart att ”en del elever ogärna ville skilja ut sig från mängden genom att avstå från att delta, även om de eller deras vårdnadshavare egentligen inte önskade att de skulle vara med. Mot denna bakgrund menar jag att eleverna får anses ha tvingats att delta i aktiviteten.”

I fallet med Västangårds skola försvaras klimatdemonstrationen av För- och grundskolenämnden i Umeå kommun som menar att det inte alls var en demonstration – det var en redovisning – och att deltagandet var frivilligt. En av nämndens ledamöter reserverade sig dock mot beslutet med hänvisning dels till vårdnadshavares uppgifter om att elever som velat slippa delta blivit tillsagda att det var obligatoriskt, dels till bland annat mejl som skickats från en specialpedagog på skolan till för- och grundskolenämnden som uttrycker att ”fredagens manifestation blir en avslutning på veckans arbete samt en tydlig signal till er politiker att agera FÖR klimatet. ”

JO bedömer att omständigheterna ger intrycket att ”ett syfte med aktiviteten varit att föra fram budskap på ett sådant sätt som normalt är förknippat med demonstrationer” och att det kan sägas att ”eleverna av det allmänna har tvingats att delta i aktiviteten”. JO menar att rektorerna i bägge fallen förtjänar kritik för det skedda, men i övrigt föranleder det inga åtgärder eller uttalanden från JO:s sida.

Skolinspektionen gjorde en annan bedömning

Västangårds skola anmäldes även till Skolinspektionen som dock valde att inte utreda ärendet.

– De här eleverna deltog inte i en demonstration utan samlades i något som de kallade manifestation. Det de i praktiken gjorde var att samlas för att redovisa ett skolarbete om klimatet, sade Eva-Lena Öhlund-Brändström, enhetschef Skolinspektionen Umeå till SVT.

Läs även: SVT-program anmäls – gick på klimatstrejk med Greta Thunberg

Läs även: Lärare delade Pride-kritisk artikel på Facebook – fick sparken

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag