Så kan Regeringen Löfven avsättas imorgon

Mats Bergh, rättspolitisk debattör, Ulf Kristersson Foto: Nyheter Idag
  • Söndag 17 jan 2021 2021-01-17
E-post 3402

Det är fullt möjligt att avsätta Stefan Löfven och hans regering. Genom att erbjuda ministerposter till några väl valda riksdagsledamöter skulle de kunna lockas att byta block och få en ny högerregering på plats. Det krävs dock politisk ryggrad och en förmåga att sätta medborgarnas bästa före partiets från M-ledaren UIf Kristersson.  De kommande veckorna avgörs hans eftermäle, skriver Mats Bergh, advokat och debattör.

Undertecknad är rättspolitisk debattör, inget annat. Jag har dock med ökad förvåning noterat att vare sig oppositionspartierna, vilka de nu är nu för tiden, eller media ägnar förutsättningarna för regeringsfrågan annat än förstrött intresse.

Principen om folksuveränitet, det vill säga att all offentlig makt utgår från folket, framgår redan av första kapitlet första paragrafen i Regeringsformen. Att riksdagen är folkets främsta företrädare framgår av dess fjärde paragraf. Enligt 3 kapitlet 1 § sker röstning på parti med möjlighet för väljarna att lämna särskild personröst. Enligt 6 kap 3 § är det riksdagen som prövar om statsministern har tillräckligt stöd, vilket innebär att inte mer än hälften av riksdagen röstar emot. Enligt 6 kapitlet 7 § kan riksdagen förklara att statsministern eller något annat statsråd inte har riksdagens förtroende, varvid talmannen entlediga statsrådet såvitt inte regeringen beslutar om extra val till riksdagen inom en vecka från misstroendeförklaringen.

Sverige befinner sig i en akut och mycket allvarlig situation. Allvarlig brottslighet ligger på skyhöga nivåer, en oplanerad migration slår sönder förutsättningarna för välfärdsstaten, för rimliga skatteuttag och för en fungerande bostads- utbildnings- och arbetsmarknad. En misskött pandemi som jämfört med våra grannländer kostat per idag vart fall 9 000 människoliv i onödan.

Slutligen hålls hemliga, icke protokollförda, möten mellan justitieministern och de stora tech-bolagen som med början innan valet 2018 har resulterat i att medborgare och till och med enstaka politiska ledamöter fråntas sin yttrandefrihet på vanligt förekommande plattformar.

Läs även: SD-politiker avstängd från Facebook: ”Åsiktsavstängning”

Regeringsformen är tydlig och ger riksdagen, det vill säga de individuella riksdagsledamöterna, bestämmanderätt över regeringsbildningen. Ytterst ansvariga för detta är således de 349 ledamöter som folket valt. Det är också de som kan skapa en förändring. Politik är att vilja. Frågan är om viljan till regeringsskifte finns. Ett företag som ställs inför svåra situationer löser problemet, ibland med oortodoxa medel. Det är exakt det som behövs idag och den vägen är framkomlig.

De parlamentariska förutsättningarna är följande:
Socialdemokraterna 100 ledamöter, Miljöpartiet 16, Vänsterpartiet 27, Centerpartiet 31, Liberalerna 19. Totalt 193.
Moderaterna 70, Sverigedemokraterna 62, Kristdemokraterna 22. Totalt 154.
Därtill kommer två så kallade vildar i riksdagen. Emma Carlsson Löfdahl, tidigare L, och Amineh Kakabaveh, tidigare V.
För att avsätta regeringen krävs att 175 ledamöter röstar för detta.

Liberalernas golgata kan bara lösas av att de avbryter sitt stöd till regeringen Löfven. Om liberalerna byter ”block” har dessa 173 ledamöter. Det räcker således med att locka över två riksdagsledamöter för att fälla regeringen och uppnå 175 ledamöter för att bilda en ny blockregering bestående av M, KD, SD och L.

Med andra ord är det bara att sätta igång arbetet med att bearbeta riksdagsledamöter, men det kommer kosta. Det går direkt att identifiera minst fyra tydliga riksdagsledamöter som skulle kunna sätta sina hjärtefrågor och landets bästa före eventuell partilojalitet.

Emma Carlsson Löfdahl har tillhört ett tidigare borgerligt parti. Hon bör erbjudas något, i eller utanför befintliga partistrukturer.

Amineh Kakabaveh är en tydlig vänsterpolitiker med en unik bakgrund som bland annat peshmergasoldat. Hon är utbildad socionom, utsågs till årets svensk 2016, är kritisk mot bärandet av slöjor som hijab, niqab och burka vilka hon anser är religiösa uniformer som bärs under tvång och har under många år drivit den ideella föreningen Varken hora eller kuvad. Om hon menar allvar med sitt engagemang för våldsutsatta kvinnor i hederskulturer kan hon erbjudas en opolitisk ministerpost under justitieministern specialanpassad för just dessa frågor.

När Centern i januari 2017 valde att rösta för regeringen Löfven var riksdagsledamoten Helena Lindahl den enda som röstade emot. Hon har tidigare uttalat att S är landsbygdsfientligt och skrev så sent som den 14 januari 2021 följande på sin Facebook: ”Vill inte Stefan Löfvens regering ha dialog med människor på landsbygden? Det har, tyvärr, tagit sig sådana former att man aktivt verkar undvika det och väljer att inte alls besvara seriösa och fullt rimliga frågor från allmänheten.” Det är inte sannolikt att hon idag har en annan uppfattning i regeringsfrågan. Hon är näringspolitisk talesperson för Centern. Gör henne till opolitisk näringsminister.

Centerns Dalariksdagsledamot Peter Helander har en gedigen yrkesbakgrund som pilot, officer och egenföretagare. Han driver frågor som lägre skatt på löneinkomster, bevarad egenmakt och äganderätt, skogsfrågor och fler arbeten i privat sektor. Det sägs att han var en av dem inom Centern som var tveksam till Stefan Löfven som statsminister. Han är centerns talesperson för idrott och besöksnäring. Det måste anses uppenbart att han skulle vara väl kvalificerad som landsbygdsminister. Erbjud honom den posten.

Att avsätta regeringen Löfven kräver dock följande. Moderaterna och Ulf Kristersson måste frångå sin föga konstruktiva exkluderande opposition och trots historiska belastningar sätta medborgarnas bästa före partiets. De måste släppa ministerposter. Som jag visat i en granskning har Moderaterna de ledamöter av alla partier som sitter längst på sina riksdagsmandat. De som de facto styr inom partiet är långvägare och kommer samtliga i princip från MUF. Ledande moderater måste denna gång helt enkelt, bortse från sina egna karriärsambitioner för att kunna bilda regering.

Ulf Kristersson har en gång misslyckats med att bilda regering. Han får inte misslyckas igen. Närmsta veckorna prövas han som oppositionsledare och hans eftermäle bestäms.

Som jag visat är politik att vilja. Det är fullt möjligt att avsätta regeringen Löfven. Frågan kvarstår dock. Vill och är Ulf Kristersson och Moderaterna beredda att betala priset?

Om debattören

Mats Bergh Advokat och rättspolitisk debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag