SD: ”Har inte genomförts en husrannsakan hos Kinnunen”

Sverigedemokraternas pressekreterare Henrik Vinge tillbakavisar uppgifter om en husrannsakan. Foto: Björn Bergman / photo2be.com
  • Måndag 9 feb 2015 2015-02-09
E-post 146

SVERIGE Sent på måndagkvällen skickar Sverigedemokraterna ut ett pressmeddelande där Kinnunen själv kommenterar medieuppgifterna om misstänkt ekonomisk brottslighet i bolaget Samtid & Framtid. – Min inställning är att jag inte begått något brott, säger Kinnuen.

Tidigare under måndagen berättade Nyheter Idag att Martin Kinnunen, riksdagsledamot i Sverigedemokraterna, utreds för misstänkt skatte- och bokföringsbrott. Detta med anledning av hans roll i bolaget Samtid & Framtid, ett bolag som driver Sverigedemokraternas mediesatsning Samtiden. Nu kommenterar Kinnunen utredningen i ett pressmeddelande som skickas ut från partiet sent på kvällen.

”Har aldrig funnits motiv att undkomma skatt”

Den som driver en skattepliktig verksamhet är enligt lag skyldig att upprätta en korrekt redovisning av verksamhetens ekonomi. Då ekobrottsmyndigheten fått uppgifter från skatteverket om brister i redovisningen om betydande belopp, riskerar Kinnunen som värst fängelse om han blir dömd.

– Detta är naturligtvis en oerhört påfrestande situation för mig. Min inställning är att jag inte begått något brott. Det har aldrig funnits något motiv att undkomma skatt och det har heller inte funnits någon risk för att skatt inte skulle ha betalats in även om det ej skedde i tid.

Kinnunen medger att det fanns brister i bolagets redovisning, men menar att det beror på en rad olyckliga omständigheter och att det inte var något med uppsåt.

– Viktigt att påpeka är också att jag personligen inte har haft någon möjlighet att dra egen vinning av detta. En revision av bolagets ekonomi genomfördes vid denna period av våra revisorer men tyvärr blev inte detta klart förrän efter att skatteverket påbörjat sin granskning vilket också är orsaken till att vi påfördes detta skattetillägg. Det är min förhoppning att de oklarheter som föreligger ska klarna under utredningens gång.

Tillbakavisar uppgifter om husrannsakan

I samma pressmeddelande, som skickats ut av Henrik Vinge, tillbakavisas de uppgifter som medier rapporterat under måndagskvällen om en husrannsakan hemma hos Kinnunen. Detta är felaktigt, står att läsa i pressmeddelandet. Beslut om husrannsakan har däremot funnits men någon genomsökning har inte skett, påtalar Vinge. Hur utredningen kommer påverka Kinnunens politiska arbete i riksdagen är något han ska fundera över.

– Hur mina uppdrag kommer att påverkas under utredningens gång är något jag kommer att fundera över och besluta i samråd med partiet. När det kommer till mitt uppdrag i riksbanksfullmäktige har jag på eget initiativ beslutat att inte delta aktivt i arbetet under utredningens gång, avslutar Kinnunen pressmeddelandet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag