SD: Slopade bidrag till icke-medborgare kan spara miljarder

Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 26 apr 2021 2021-04-26
E-post 2180

SVERIGE Sverigedemokraterna vill att svenskt medborgarskap ska krävas för att få tillgång till vissa bidrag i Sverige. På så sätt hoppas man spara in 7–8 miljarder kronor per år samt minska invandringen med upp till 10 000 personer, skriver man i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

SD presenterar nu fler detaljer kring sitt förslag att strypa bidragen till folk som bor i Sverige men saknar svenskt medborgarskap.

Alldeles för många invandrare jobbar inte utan lever på bidrag, skriver partiet.

”Medan det är rimligt att utländska medborgare får ta del av arbetsbaserade förmåner, exempelvis föräldraledighet eller sjukpenning, som kräver en anställning med lön i Sverige som kan ligga till grund för en sjukpenninggrundande inkomst är det inte rimligt att Sverige erbjuder höga bidrag utan krav på motprestation till icke-medborgare. Det är en av många anledningar till att Sverige fortsatt har höga invandringsnivåer och på sikt en ordning som riskerar att urholka förtroendet för socialförsäkringen”, skriver SD.

”Vår utgångspunkt är att barnbidraget, bostadsbidraget, efterlevandestödet, föräldrapenning på lägsta- och grundnivå, äldreförsörjningsstödet, bostadstillägget för pensionärer, garantipensionen, garantiersättningen i sjuk- och aktivitets­ersättningen enbart ska ges ut till svenska medborgare och medborgare i EU/EES-länder.”

SD beräknar att staten kommer att spara in 7–8 miljarder kronor per år genom denna åtgärd. Men:

”Det bör dock konstateras i sammanhanget att en del av kostnaden i stället hamnar på kommunerna i form av ökad kostnad för kommunalt försörjningsstöd och att nettobesparingen därmed blir något lägre då kommunerna bör kompenseras fullt ut för deras ökade kostnader.”

Utifrån en dansk studie beräknar SD dessutom att invandringen till Sverige kommer att minska med 5 000–10 000 personer per år om bidragen plockas bort. I den beräkningen utgår man från invandringsnivåerna för 2020.

Läs även: Ann Linde (S) refererar till armeniska folkmordet som ”massövergreppen” – får massiv kritik

Läs även: När pojkarna fick slåss på skolgården

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag