SD vinner stöd bland invandrare och LO-medlemmar

Stefan Löfven (t.v) och Jimmie Åkesson (t.h). Foto: Nyheter Idag
  • Onsdag 9 jun 2021 2021-06-09
E-post 4244

SVERIGE I Statistiska centralbyråns senaste partisympatiundersökning tappar Socialdemokraterna stort bland LO-medlemmar. Samtidigt ökar Sverigedemokraterna i samma grupp – och även bland utrikes födda.

I SCB:s majmätning uppger 25,8 procent av de LO-medlemmar som deltog att de sympatiserar med SD – en uppgång med 3,5 procentenheter från resultatet i novembermätningen, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Däremot är S-tappet bland LO-medlemmarna statistiskt säkerställt. Partiet backar från 40,1 procent i november till 35,1 procent i maj. S är ändå alltjämt det största partiet bland LO-anslutna. På andra plats kommer SD.

LO:s vice ordförande Therese Guovelin menar att den positiva pandemieffekten för S har avtagit medan SD lägger sig nära LO-väljarnas hjärtefrågor.

– Det är frågor som ger trygghet för vanligt folk, säger hon till TT.

Uppdelat på kön framgår det att SD är betydligt mer populärt bland manliga LO-medlemmar än kvinnliga. Bland männen sympatiserar 34,3 procent med S, och SD är hack i häl på 30,7 procent.

– LO-män lägger större vikt vid tryggheten i samhället, på brott och straff och invandringen, och där har SD tydliga förslag som uppenbart attraherar LO-männen, säger Therese Guovelin till TT.

Bland LO-kvinnorna är skillnaden mellan SD och S betydligt större. I novembermätningen fick SD 12,6 procent medan S hamnade på 43,1 procent. För majmätningen valde SCB att inte redovisa resultatet för kvinnorna då gruppen var för liten.

I den senaste mätningen går SD även starkt framåt bland utrikes födda. Det handlar om en statistiskt säkerställd ökning från 10,8 procent i november till 16,3 procent i maj.

Det betyder att SD har ökat sitt stöd bland invandrare med 50 procent, och blir näst största parti i den gruppen. S är dock det överlägset största partiet bland de utrikes födda med hela 44,3 procent av stödet.

Läs även: JÖK-partierna tappar stort i Aftonbladet/Demoskop – jumboplats för MP

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag