Skandalchef har kostat skattebetalarna 2,6 miljoner i fallskärmar – nu sägs hon upp igen

Bild: Karlskrona kommun/TS Eriksson/CC BY-SA 3.0
  • Torsdag 9 feb 2023 2023-02-09
E-post 0

Kristina Tercero har sagts upp som chef på Skatteverket och Karlskrona kommun och löst ut fallskärmar på sammanlagt 2,6 miljoner kronor. Trots det fick hon jobb som förvaltningschef i Oxelösund. Nu sägs hon upp även där. Det är oklart om Tercero kommer kunna kvittera ut ännu en fallskärm från sin senaste uppsägning.

Förvaltningschef för äldreomsorgen i Oxelösunds kommun Kristina Tercero sägs upp med omedelbar verkan, meddelar kommunen på sin hemsida.

– Kristina Tercero och jag har kommit överens om att hennes uppdrag som förvaltningschef avslutas från och med i dag. Jag har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det nödvändiga förtroendet saknas, säger kommunchef Johan Persson i ett uttalande.

Läs mer: Oxelösunds kommunchef om skandalchefen Tercero: ”Chanserna var goda att hon skulle lyckas”

Innan uppsägningen har flera chefer inom äldreomsorgen sagt upp sig, vilket kommunen har utrett genom en rad intervjuer. Utredningen har i sin tur lett till att Tercero sägs upp.

– Jag kommer inte gå in på några detaljer vad det gäller intervjuerna, som är genomförda i förtroende med HR-enheten. Jag kommer inte heller kommentera vad den samlade bedömningen innehåller men jag kan konstatera att det nödvändiga förtroendet saknas, säger Johan Persson

Terceros tid som förvaltningschef har även präglats av hög omsättning av personal inom hemtjänsten, vilket SVT Sörmland rapporterade om i januari förra året. Personalomsättningen inom hemtjänsten i Oxelösund var enligt databasen Kolada högst i hela Sverige.

I genomsnitt träffade brukare av hemtjänsten i Oxelösund 24 hemtjänstanställda under en tvåveckorsperiod, vilket Tercero menade berodde på en omorganisering.

– Vi gjorde en väldigt stor omorganisation under hösten, delade in i fler arbetsteam och har fått rotera mycket personal. Vi har också haft en hög sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner, sade hon till SVT.

Läs även: Kommundirektören som tog in mentor får sparken – med fallskärm på nära 2 miljoner

Uppsägningen från tjänsten som förvaltningschef i Oxelösund är den tredje gången Kristina Tercero sagts upp från chefstjänster på kort tid – till stora kostnader för skattebetalarna.

Våren 2018 sades hon upp från sin tjänst på  Skatteverket i Västervik, efter att arbetstagare vittnat om konflikter inom ledningsgruppen, hotelser och kränkningar och flera uppsägningar. Uppsägningen kostade skattebetalarna 900 000 kronor den gången.

”Arbetsmiljöproblemen hade pågått i många år innan jag kom dit. Jag känner inte igen mig i den bild som ges utan upplevde att jag hade en väldigt god relation med de allra flesta av mina kollegor på min tidigare arbetsplats Skatteverket”, skrev Kristina Tercero i en kommentar till Blekinge Läns Tidning.

BLT granskade Tercero med anledning av att hon bara en vecka efter uppsägningen anställdes av Karlskrona kommun som chef på funktionsstödsförvaltningen, där hon snart fick hård kritik av personal.

”Många medarbetare mår dåligt men ingen vågar enskilt säga något av rädsla för repressalier och negligering”, stod exempelvis att läsa i ett anonymt brev signerat ”Enhetschefer och administrativ personal på Funktionsstödsförvaltningen.”

– Vi ser allvarligt på detta, agerar nu i kris och tar tag i det akut. Jag är väldigt chockad eftersom vi inte har mottagit den här kritiken tidigare. Vi måste analysera vad det här står för, sade Tercero till SVT Nyheter Blekinge i augusti 2019.

I november samma år löste Karlskrona kommun situationen genom att säga upp Kristina Tercero med en fallskärm på 1,7 miljoner, vilket motsvarade 18 månadslöner. Då hade Tercero inte varit på sin arbetsplats sedan i september.

– Det är praxis på marknaden och ligger i nivå med hur det brukar se ut när liknande situationer uppstår, sade kommundirektör Carl-Martin Lanér till SVT Blekinge om Kristina Terecos fallskärm.

Nyheter Idag har utan framgång sökt Kristina Tercero och Oxelösunds kommunchef Johan Persson med frågor om hennes uppsägning och eventuella fallskärm.

Läs även: Skandaldirektör Ågren tar strid för sin fallskärm på 2,8 miljoner

Läs även: Kommunal bostads-VD skulle pensioneras: Fick lägligt sparken och 3,3 miljoner i fallskärm

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag