Skyhöga elpriser under sommaren: ”Vet flera företag som valt att flytta från Sverige”

Bild: Nixdorf/CC BY-SA 3.0
  • Lördag 21 aug 2021 2021-08-21
E-post

Elpriserna har varit skyhöga under sommaren, och företag väljer att lämna Sverige på grund av osäkerhet med pris och tillgång på el, rapporterar Tidningen Näringslivet. Ett problem är att Sverige är uppdelat i flera prisområden, en uppdelning som är ovanlig i andra europeiska länder där man inte vill diskriminera mellan olika delar av landet.

Under sommaren, då elanvändningen normalt sett är låg, har elpriserna i södra Sverige varit skyhöga. Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren, varnar för att företag lämnar Sverige på grund av problemen med elförsörjningen.

– Jag vet flera företag som valt att flytta från Sverige där elen har varit en avgörande faktor. De har upplevt att det finns en allt för stor osäkerhet kring prisnivåerna men också på tillgången, säger Per Tryding, till Tidningen Näringslivet och fortsätter:

– Vi måste få bukt med detta. Vi har företag här som har flera elavbrott om året i sin produktion, det är väldigt illa.

Läs även: Busch (KD): ”Sveriges elförsörjning riskeras”

Ett problem är att Sverige har flera olika områden med olika elpriser, något som är ovanligt i andra europeiska länder.

– I princip alla EU-länder har ett nationellt pris på sin el, ett genomsnitt för hela landet. Att de har gjort så grundar sig delvis i att man inte vill att elpriset ska styra var i landet företag etablerar sig eller att medborgare i olika delar av landet ska betala olika mycket, säger Tryding.

Även Danmark har olika prisområden, men det beror på att Danmark består av fastland och stora öar, medan de svenska elprisområdena är politiska konstruktioner.

– Är det verkligen vettigt att vi ska avvika så mycket? De här priserna finns inte på riktigt, det är virtuella prisområden som Svenska kraftnät har hittat på. Vi tycker att det är jättekonstigt, säger Tryding, som undrar hur man motiverar att ”Ericsson ska betala mycket mer för sin el än vad LKAB gör”.

Marie Knutson-Öy är ansvarig för energipolicy Svenskt Näringsliv och menar att situationen är oroande för näringslivet i Sverige.

– Det är oroande att vi nu ser extrema pristoppar på sommaren när elanvändningen och belastningen på elnätet generellt är lägre än på vintern. Vi ser att elsystemet blir allt mer känsligt när planerbar elproduktion är ute för underhåll och större andel väderberoende elproduktion får betydande genomslag i systemet, säger Knutson-Öy till Tidningen Näringslivet.

– Driftsäkerhet och förutsägbarhet är viktiga faktorer för att få till de investeringar som krävs för att Sverige ska nå klimatmålen med fortsatt ekonomisk tillväxt.

Läs även: Kärnkraftbrist – staten tvingas nödhandla reservkraft

Läs även: Rekordhögt stöd för utbyggnad av kärnkraft

Byt elbolag!

Nu har Chang Frick startat upp Svensk Kärnkraft AB, ett systerbolag till Nyheter Idag. Bli elkund, då stöder du både svensk kärnkraft och Nyheter Idag.

Byt elbolag idag!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag