Socialdemokrat vill kalla Reinfeldt till KU-förhör om IT-skandalen

Foto: Wikimedia commons. Riksdagen.
  • Fredag 22 sep 2017 2017-09-22
E-post 251

STOCKHOLM Riksdagsledamoten Hans Hoff (S) anmäler den förra regeringen Reinfeldt till KU. Hoff menar att den dåvarande regeringen inte fullföljde sitt uppdrag från riksdagen genom att inte informera Transportstyrelsen om säkerhetsrisker vid outsourcing.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hans Hoff vill kalla den förra moderata statsministern, Fredrik Reinfeldt, till KU för förhör om transportstyrelseskandalen, det uppger Aftonbladet.

Hans Hoff menar att den förra regeringen inte informerade Transportstyrelsen om säkerhetsrisker vid outsourcing trots att riksdagen fattat ett beslut om vikten av det.

LÄS ÄVEN: Nyheter Idag avslöjar: Serbisk militär fick full tillgång till Transportstyrelsens IT-nätverk

Hans Hoff baserar sitt beslut på en utredning som Riksrevisionen överlämnade till den dåvarande regeringen 2011. Utredningen konstaterade att svenska myndigheters it-kostnader är höga och att de bör outsourcas. Regeringen instämde med utredningen och påpekade samtidigt vikten av att informationssäkerheten tas på allvar vid outsourcing. Riksdagen ställde sig sedan bakom den bedömningen.

Enligt Hans Hoff verkställde regeringen aldrig riksdagens beslut. I regleringsbrevet till Transportstyrelsen nämns inget om säkerhetsrisker vid outsourcing. Regeringen ska inte heller ha gett något uppdrag till Transportstyrelsen att säkerställa informationssäkerhet vid outsourcing. Hoff vill nu att KU ska granska den förra regeringen för att fastställa vilka fel som den begick.

Regleringsbrev förbereds av de olika departementen men besluten fattas av regeringen. Det är därför Hoff riktar sin anmälan till hela den dåvarande regeringen och i synnerhet mot Fredrik Reinfeldt. Hoff menar att Reinfeldt bör kallas till KU för att svara på varför regeringen inte agerade i enlighet med riksdagens beslut.

Fredrik Reinfeldt har valt att inte kommentera ärendet.

– Jag har lämnat svensk inrikespolitik och lägger mig inte i riksdagens arbete, det får konstitutionsutskottet bestämma hur de vill hantera, säger han till Aftonbladet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag