”Socialsekreterarna får betala priset för misslyckad integration”

  • Onsdag 16 feb 2022 2022-02-16
E-post

Att villkora välfärdsförmåner med kunskaper i svenska och i svensk samhällsorientering och sluta betala ut skattepengar till trossamfund och etnisk-kulturella föreningar är uppenbara åtgärder för att förbättra integrationen och i förlängningen säkerheten för svenska medborgare skriver Monika Råberg Hellsing och Edward Nordén, Medborgerlig Samling.

Vi har under den senaste tiden kunnat läsa om hur en hatkampanj pågår mot svensk socialtjänst. Bilden sprids att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn på felaktiga grunder i syfte att sekularisera dem. Sverige pekas ut som en fasciststat i kampanjen som fått stort genomslag utomlands.

Läs även: Automatvapen och brandbomber – socialtjänsten i Malmö hotas

Det är så pass allvarligt att Myndigheten för psykologiskt försvar anser att det rör sig om en påverkanskampanj mot Sverige. Det förekommer även hot om våld och uppmaningar till terrordåd.

Det finns personer i kampanjen från både Muslimska Brödraskapet och våldsbejakande islamistiska organisationer, liksom en utvisningsdömd imam som bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet. Han kan inte utvisas från Sverige eftersom det anses finnas ett hot honom i hemlandet.

Även partiet Nyans deltar i protesterna som kopplas till kampanjen. Partiet tänker göra LVU (Lagen om vård av unga) till en av sina valfrågor. Andra frågor partiet tänker driva är islamofobi, integration och bostadsfrågan. Partiet vill inskränka yttrandefriheten och förbjuda viss hädelse.

Det är ett absurt tecken i tiden att man kan ställa upp i val till svenska kommuner samtidigt som man hetsar mot landet med stöd av religiösa minoriteter, extremister och utländsk makt.

Det börjar bli dags att lyfta blicken och fråga sig vad i allsindar det är som pågår i Sverige. Och fundera över hur vi har hamnat där vi är idag.

Läs även: Gävleimamen Abo Raad har fått utvisningsbeslut

Vi tillåter alltså en person som anses vara ett hot mot rikets säkerhet att stanna kvar i Sverige för att inte han ska råka illa ut i sitt hemland. Trots sedvanliga fördömanden från myndighetshåll så råder inga tveksamheter vems säkerhet och trygghet man prioriterar här. Man prioriterar den utvisningsdömda imamens säkerhet och frihet. Man prioriterar INTE svenska socialsekreterares säkerhet.

Men även om det är flagrant och djupt problematiskt att denna imam kan delta i kampanjen så skulle det relativt lätt kunna åtgärdas i en stat som hade lite mer cojones. Om den politiska viljan finns kan man utvisa utländska medborgare som anses vara säkerhetshot.

Går det inte att utvisa, i bemärkelsen att hemlandet vägrar ta emot vederbörande, så kan personen sättas i förvar. Inför hotet om förvar är det för övrigt troligt att en del av dem som berörs skulle åka hem frivilligt. Om Medborgerlig Samling hade fått bestämma hade detta redan varit implementerat i Sverige.

Hur hamnade vi här? Åratal av ansvarslös migrationspolitik med en hög invandring från länder med en helt annan syn på barns rättigheter har lett oss hit. Till detta kan adderas brist på krav att lära sig svenska, försörja sig själv och assimilera sig in i det svenska samhället. Detta har lett till ett stort antal utanförskapsområden med hög kriminalitet.

I de fall samhället faktiskt försöker göra något åt missförhållanden i familjer genom att omhänderta barn så kommer nu alltså en politisk reaktion. Vid vissa av demonstrationerna har man försökt filma socialsekreterare och hängt ut socialchefer med namn, bild och hemadress och i vissa fall med personnummer.

Läs även: Socialtjänsten i Stockholm hotas av kriminella gäng

Vad ska vi göra nu då? Det finns dessvärre ingen quick fix. En första åtgärd är att börja kräva svenskkunskaper och kunskaper i svensk samhällsorientering. Människor som har flyttat till Sverige och fått uppehållstillstånd och i många fall även medborgarskap måste ha en skyldighet att lära sig svenska och att lära sig hur det svenska samhället fungerar. På så vis blir det svårare att oemotsagd sprida rena lögner om svensk socialtjänst.

Välfärdsförmåner bör efter en tids vistelse i Sverige villkoras med godkänt resultat på prov i svenska och svensk samhällsorientering. Det är den som flyttar hit som är skyldig att lära sig språket. Det är inte Sverige som är skyldigt är lära ut svenska. Att detta ens ska behöva sägas är pinsamt.

En annan uppenbar åtgärd är att sluta betala ut pengar till trossamfund och etnisk-kulturella föreningar. Föreningsfrihet i Sverige innebär på inget vis att vi ska betala ut skattepengar för att legitimera antidemokratiska, separatistiska åsikter.

Medborgerlig Samling vill dessutom att utländsk finansiering av religiösa samfund och etnisk-kulturella föreningar endast ska tillåtas, om det inte bedöms menligt påverka det fria, jämställda och demokratiska samhället.

Vi anser att det är dags att prioritera säkerheten för svenska medborgare.

Om debattörerna

Monika Råberg Hellsing, partisekreterare och ledamot i partistyrelsen Medborgerlig Samling

Edward Nordén, säkerhetspolitisk talesperson och ledamot i partistyrelsen Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag