SSU går emot regeringen: Vill avveckla asyllagstiftningen

Philip Botström Foto: Wikimedia commons
  • Tisdag 22 aug 2017 2017-08-22
E-post 388

STOCKHOLM Socialdemokraternas ungdomsförbund beslutade under sin kongress att verka för att avveckla regeringens nuvarande asyllagstiftning. 2016 införde regeringen strängare åtgärder i asylsystemet för att minska invandringen till Sverige, nu vill SSU gå tillbaka till lagstiftningen som gällde innan 2016.

Mellan den 11-14 augusti höll Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) sin 39.e kongress i Stockholm. Kongressen markerade 100-årsjubileet för ungdomsförbundet och ett nytt reformprogram samt principprogram togs fram, det uppger Sydöstran.

SSUs nya reformprogram innehåller en internationell del som avhandlar Sveriges asyllagstiftning. Under kongressen beslutade SSU att verka för att riva upp den befintliga asyllagstiftningen.

I det nya internationella reformprogrammet bestämde SSU att de ska driva regeringen till att inte förlänga den tillfälliga asyllagstiftningen eller göra den permanent.

Den 20 juli 2016 ändrade regeringen asyllagstiftningen och la sig på EUs miniminivå. Detta innebär  att flyktingar i allt större utsträckning beviljas temporära uppehållstillstånd istället för permanenta, att anhöriginvandringen begränsas till undantagsfall och att försörjningskraven skärps.

SSU går emot sitt moderparti. Rätten till familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd måste återinföras, uppger SSU i sitt reformprogram.

I sitt internationella reformprogram skriver SSU att den som under handläggningstiden hinner fylla 18 år fortsatt ska bedömas enligt den ålder denne hade då handläggningen inleddes. Migrationsverket ska även få utökade resurser och kompetens för att göra en rättssäker bedömning och humant mottagande av HBTQ-flyktingar.

SSU vill se lagliga vägar in till Europa och därmed riva upp transportörsansvaret. För att genomföra sina förslag vill SSU se att EU tar en större roll i att lagstifta i medlemsstaterna, något som kan orsaka politisk konflikt i länder som Polen.

LÄS ÄVEN: Polen lämnar hellre EU än tvingas ta emot muslimer

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag