Statens medicinsk-etiska råd: Illegala migranter har rätt till transplantationer

Kirurger i arbete, genrebild. Foto: Wikimedia commons.
  • Onsdag 25 nov 2020 2020-11-25
E-post 1132

Illegala migranter som uppehåller sig i Sverige har rätt till transplantationer av organ, skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd, Smer, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Smer har till uppgift att ge yttranden i frågor om medicinsk etik som ska vara vägledande för regering och riksdag.

På måndagen publicerade Smer en rapport som diskuterar frågan om vård och eftervård till asylsökande och personer som uppehåller sig illegalt i landet, efter att  ”företrädare för den medicinska professionen har vänt sig till Statens medicinsk-etiska råd, Smer, för att få etisk och juridisk vägledning om organtransplantation till dessa patienter”.

Läs även: SD: Sju år sedan skandallagen som ger illegala invandrare särskilda privilegier

I en debattartikel i SvD skriver företrädare för Smer att illegala migranter har rätt till att få transplantationer av den svenska sjukvården. Skälet är att den svenska vården styrs av ”människovärdesprincipen som innebär att varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet”, vilket innebär att endast vårdbehovet ska avgöra om en person har rätt till transplantation.

När det gäller frågan om tillräcklig eftervård kan ges i de länder som personerna eventuellt ska utvisas till menar Smer att detta inte är något som ska avgöras av läkare, utan att det är något som Migrationsverket måste ta hänsyn till när beslut om uppehållstillstånd ska fattas. Ett vårdbehov som inte kan tillfredsställas i hemlandet innebär ofta att utvisning inte kan genomföras.

Läs även: Vänsterpartist: Rasistiskt att inte ge illegala full rätt till vård

”Denna begränsning förutsätter dock att sannolikheten är hög för att den asylsökande verkligen kommer att utvisas till ett land där hen inte får tillgång till nödvändiga resurser för eftervård. Hur kan man veta det?” skriver Smer i debattartikeln.

Statens medicinsk-etiska råd

Smer inrättades efter beslut av regeringen 1985 för att ge yttranden i frågor som rör medicinsk etik som vägledning åt regering och riksdag.

Smer består av en ordförande, åtta företrädare för de politiska partierna och tio sakkunniga. Det är ovanligt med politiska företrädare i motsvarande råd i andra länder.

Sedan 24 maj 2019 är Kenneth Johansson (C), tidigare riksdagsledamot och landshövding för Värmland, ordförande för Smer.

 

När det gäller farhågor för att Sverige skulle kunna bli föremål för ”sjukvårdsturism” av personer från andra länder i behov av dyr vård menar man att invändningen tycks ”sakna empiriskt stöd”.

Skulle det visa sig att antalet utlänningar som kommer till Sverige för att få transplantationer ökar ”kan reglerna behöva förändras” skriver Smer.

Läs även: Kalifornien ger illegala migranter fri sjukvård för 98 miljoner dollar om året

Bli PLUS-medlem

Hej.

Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, och fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag