Stenevi sågar M-förslag om ADHD – MP driver samma politik

Märta Stenevi. Foto: Skärmdump från riksdagen
  • Söndag 14 aug 2022 2022-08-14
E-post 324

”Har M fullständigt tappat det?” frågar sig Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi på Twitter angående Moderaternas förslag om att barn i utsatta områden ska erbjudas frivilliga snabbtest för ADHD. En närmare titt visar dock att även Miljöpartiets Stockholmsdistrikt förespråkar liknande åtgärder.

Så här skriver Stenevi i tweeten, som publicerades på torsdagen:

”Ska vi testa barn utan symtom för adhd BARA för att de bor på ett visst ställe?

”Ett drastiskt förslag: Tänk om vi istället lägger pengarna på förskola, skola och BUP så de kan ge barn med adhd rätt stöd istället..? Bara en tanke.”

Vad Stenevis tweet inte förtäljer är att Miljöpartiets Stockholmsdistrikt föreslår mycket liknande åtgärder på deras webbplats, något som uppmärksammas av Moderaternas avgående riksdagsman Hanif Bali.

”Psykiatriska svårigheter är en stark riskfaktor för att hamna i fängelse, särskilt ADHD. Miljöpartiet vill utöka regionens hembesöksprogram i socioekonomiskt utsatta områden. Det omfattar idag sex hembesök av personal från MVC (Mödravårdscentral, reds. anm.) och socialtjänst under barnens första 18 månader och Miljöpartiet vill bygga ut det med ytterligare besök under barnens uppväxt då profession med psykiatrisk kompetens deltar”, skriver partiet i ett inlägg som är datummärkt den 26 juli 2022.

Sandra Ivanovic Rubin, sjuksköterska och toppkandidat för Miljöpartiet i Region Stockholm, ger uttryck för liknande idéer i en debattartikel för Dagens Arena.

”Miljöpartiet i Region Stockholm vill satsa på åtgärder för individer och i områden där risken för att tidigt rekryteras in i kriminalitet är hög”, skriver hon i artikeln.

Bland åtgärderna som Miljöpartiet i Stockholm vill vidta listar Ivanovic Rubin bland annat ”Skapa snabbspår in i vården”.

”Barn som misstänks ha en ADHD-diagnos och som lever med riskfaktorer för att rekryteras in i kriminalitet, ska snabbt utredas och få behandling. Ett tätt samarbete mellan BUP, Elevhälsan och socialtjänsten ska utvecklas. Snabb upptäckt, behandling och stöd kan göra att barnet får möjlighet att klara skolan, vilket är helt avgörande för de val det gör senare i livet”, skriver hon om förslaget.

Skrivelsen påminner en hel del om Moderaternas kritiserade förslag.

”Genomför en riktad satsning i länets utsatta områden i syfte att fånga upp underdiagnostiseringen av barn med ADHD. Det innebär inte att alla barn ska genomgå en hel ADHD-utredning. I stället är syftet att genomföra enklare frivilliga tester som därefter kan leda till en ordinarie utredning vid misstänkt ADHD. Detta bör genomföras såväl inom BVC som i skolan där staden och regionen samarbetar tätt”, skriver Moderaterna i region Stockholm på sin webbplats.

– Det är betydligt färre barn i utsatta områden jämfört med andra områden som har en diagnos för adhd och därmed inte får rätt mediciner och stöd i skolan. Det vill vi åtgärda, säger finansregionrådet Iréne Svenonius till SVT.

Hon fortsätter:

– Med tidig upptäckt av adhd så kan vi sätta in tidiga åtgärder i skolan och vården för att barn och ungdomar ska få rätt hjälp. Vi vet att en obehandlad adhd ökar risken dramatiskt för att hamna i kriminalitet, det ser vi i kriminalvården.

Trots likheterna med deras eget förslag är Ivanovic Rubin mycket kritisk till Moderaternas retorik i frågan.

– Den tror vi är farlig för den stigmatiserar människor. Det är inte en diagnos att vara fem år, fattig och ha en invandrarbakgrund, säger hon till SVT.

Nyheter Idag söker Miljöpartiets Stockholmsdistrikt för en kommentar.

Läs även: Stenevi: ”Fattigdom” bakom de våldsamma korankravallerna

Läs även: Stenevi står fast vid hot att ”göra kaos” – anklagar V för SD-samarbete

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag