Stor ökning av barn som får modersmålsundervisning

Foto: Flickr
  • Torsdag 22 feb 2018 2018-02-22
E-post 440

SVERIGE Arabiska och dari är två språk som blir allt större i Sverige på grund av invandringen. Det märks också i skolorna där en stor ökning har skett av antalet barn som deltar i modersmålsundervisning.

På onsdagen var den internationella modersmålsdagen. Sveriges Radio rapporterade då att antalet elever som får modersmålsundervisning har ökat med 60 procent de senaste fem åren.

Siffror från Skolverket visar att antalet som får lära sig sitt modersmål i grundskolan har ökat till drygt 156 000. Grupperna som lär sig arabiska och det afghanska språket dari har ökat mest. Det är den stora invandringen till Sverige som är anledningen till ökningen.

Det har därmed också uppstått ett behov av modersmålslärare på vissa språk. Ett problem är att alla modersmål inte lärs ut på högskolorna.

Enligt Skolverket har barn i grundskolan rätt till modersmålsundervisning om ”en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål, språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket”.

Vidare är skolan skyldig att anordna modersmålsundervisning om ”det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen, dessa elever önskar att få undervisning i språket, och det finns en lämplig lärare”.

Läs även: Afghanska demonstranterna: Svenskar har ett ansvar att lära sig persiska och dari – ”Välkommen till det nya samhället”

Bör svenska skolor vara skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning?
1257 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag