Straff för vapenbrott fördubblas

Foto: Patrik Svedberg
 • Tisdag 2 jan 2024 2024-01-02
E-post

Den 1 januari skärptes straffen för bland annat vapenbrott, vapensmuggling och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

I april förra året meddelade regeringen att man kommer skärpa straffen för en rad brott som är vanligt förekommande i den kriminella miljön.

I oktober meddelade regeringen dessutom att straffskärpningarna kommer tidigareläggas och börja gälla redan 1 januari 2024 med anledning av den pågående våldsvågen.

– Vi skyndar på processen rejält. Det handlar ju om det allvarliga säkerhetsläget, sade justitieminister Gunnar Strömmer (M) till SVT.

Skärpningarna innebär att straffen för grova vapenbrott, vapensmuggling och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor dubbleras. 

– Om man har för avsikt att begå brott måste det straffas hårdare. Vi talar om farliga personer och vi måste skydda samhället, sade Strömmer till SVT.

För grovt vapenbrott och grov vapensmuggling skärps straffen från fängelse i 2 – 5 år till fängelse i 4 – 7 år.

Straffkärpningar som trädde i kraft den 1 januari
 1. Grovt vapenbrott  Straffskalan skärps från fängelse i 2 – 5 år till fängelse i 4 – 7 år.   
 2. Grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor   Straffskalan skärps från fängelse i 2 – 5 år till fängelse i 4 – 7 år.  
 3. Grov vapensmuggling  Straffskalan skärps från fängelse i 2 – 5 år till fängelse i 4 – 7 år.   
 4. Grov smuggling av explosiv vara  Straffskalan skärps från fängelse i 2 – 5 år till fängelse i 4 – 7 år.   
 5. Synnerligen grovt vapenbrott  Straffskalan skärps från fängelse i 4 – 7 år till fängelse i 6 – 10 år.   
 6. Synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor  Straffskalan skärps från fängelse i 4 – 7 år till fängelse i 6 – 10 år.   
 7. Synnerligen grov vapensmuggling  Straffskalan skärps från fängelse i 4 – 7 år till fängelse i 6 – 10 år.  
 8. Synnerligen grov smuggling av explosiv vara  Straffskalan skärps från fängelse i 4 – 7 år till fängelse i 6 – 10 år.  
 9. Vapenbrott  Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.  
 10. Brott mot tillståndsplikten för explosiva varor  Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.  
 11. Vapensmuggling  Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.  
 12. Smuggling av explosiv vara  Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.

Läs även: Kriminalvårdschef kräver sänkta straff och fler permissioner

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag