Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik hämtar inspiration från Danmark

Per Ramhorn, i bakgrunden danska Rigshospitalet. Foto: Wikipedia & Riksdagen.se
  • Fredag 5 jan 2018 2018-01-05
E-post 2054

STOCKHOLM  Sverigedemokraterna har, i utformningen av sin sjukvårdspolitik, bland annat hämtat inspiration från Danmark.
– Du vet för tio år sedan hade man även vårdköer i Danmark, men idag har man inga vårdköer överhuvudtaget, säger Per Ramhorn, Sverigedemokraternas talesperson i sjukvårdsfrågor, till Nyheter Idag.

Sverigedemokraterna har på senare tid börjat profilera sig som ett sjukvårdsparti. Nyheter Idag ringde upp Per Ramhorn, Sverigedemokraternas talesperson i sjukvårdsfrågor, för att höra vad partiet har för förslag på området.

Enligt Ramhorn är Sverigedemokraternas förslag unika på området, men mycket av inspirationen kommer från våra nordiska grannländer, främst Danmark.

– Du vet för tio år sedan hade man även vårdköer i Danmark, men idag har man inga vårdköer överhuvudtaget, säger Per Ramhorn till Nyheter Idag.

– Idag har vi ju en vårdgaranti som är från 0-187 dagar. I Danmark har man en månadsgaranti och den håller man så gott som alltid, och det gör man på följande sätt och det är samma sak som vi har då föreslagit, att regionerna eller sjukhusen har då samarbetsavtal med privata och offentliga vårdgivare. När inte den offentliga vården kan klara det så skickas man automatiskt över till antingen någon annan offentlig vårdgivare i annat distrikt eller landsting eller en privat vårdgivare.

Men samverkan mellan olika landsting finns väl redan i Sverige?

– Jo, det är på det viset när vårdgarantin har gått ut så finns det en skyldighet från landstinget att ordna med, alltså skicka en vidare, hänvisa till en annan vårdgivare. Men det fungerar inte.

Ramhorn säger att svensk sjukvård kommit att bli som en myndighet där patienter knappt vet var de har för möjligheter och rättigheter, bland annat gällande möjligheten att byta vårdgivare.

– Oftast får man själv ta tag i det och alla känner inte till det här. Och när man är sjuk kanske man inte har orken att ta tag i det och själv ordna saker och ting. Vi menar att detta ska ske automatiskt.

Enligt Ramhorn får människor som byter vårdgivare, i hopp om att få vård snabbare, ändå fortsatt stå i kö.

– Sen finns det inget samarbete mellan landstingen heller. Vi menar på att man ska inrätta något som heter ett nationellt vårdgarantikansli där man samordnar alla resurser så man ser ledig vårdkapacitet.

Ramhorn berättar om problematiken med köerna för gallstensoperationer i Skåne kontra Blekinge. I Skåne är kötiden för en operation närmare 13 veckor medan den i Blekinge endast är fyra veckor.

– Många vet inte om det är olika långa köer så vi menar att en nationell samordning av detta hade varit bra, för då hade man liksom kunnat slussa vidare patienterna. Sen har vi, vi kallar det här, en vårdgaranti som är både hängsle och livrem.

Utöver utökad samverkan mellan landsting och offentliga och privata vårdgivare vill SD också se utökat samarbete med våra nordiska grannländer.

– Bland annat den här Bertil som det stått mycket om i Dagens Nyheter.

DN: Bertil opererades för sent – på grund av personalbrist

– Hade vårt system fungerat, hade vårt system funnits, så hade de här blivit hänvisade antingen till Danmark eller Finland. Finland hade kapacitet att ta emot, men vi har inte det systemet i Sverige.

Utöver Sverigedemokraternas danska modell berättar Ramhorn också om hur SD vill försöka göra vårdyrkena mer attraktiva.

– Löner är ju svårt för oss politiker att hålla på och sätta men när det gäller arbetsmiljö och arbetstider har vi föreslagit att man inte ska ha delade turer, men ska ha rätt till heltid, man ska inte ha skifttjänstgöring.

– I Danmark så har man delat upp det på det visat att antingen jobbar man dag, kväll, natt eller helg. Det har fungerat att i olika perioder i livet vill man jobba olika tid på dygnet helt enkelt men i Sverige jobbar du alla passen. Det sliter mycket mer, det är inte så attraktivt så att säga.

Då vill ni anställa fler personer inom sjukvården?

– Nej, alltså, vi har ju när det gäller rätt till heltid så har vi ju satsat pengar så det kommer ju bli flera tusen extra tjänster som kommer till.

Fast det är på bestående personal?

– Ja, precis, genom att man höjer upp de tjänsterna så blir det ju heltidsarbetstjänster per år.

Ramhorn berättar att förbättringarna för vårdanställda främst syftar till att locka tillbaka de personer som tidigare jobbat inom sjukvården.

– 8000 sjuksköterskor finns i landet, alltså utbildade men på grund av att de inte trivs har de lämnat yrket och gått till andra verksamheter, utanför vården. Då har man pratat med de och mer än hälften vill återvända till vården, alltså sjuksköterskor, om de får rätt förutsättningar och det är ju bland annat arbetsliv och arbetsmiljö och sådana saker som är den viktiga drivkraften.

– Så det är viktigt att både locka tillbaka, men också att få folk att vilja utbilda sig inom vården. I Danmark är bland annat undersköterskeyrket den populäraste yrkesutbildningen av alla yrkesutbildningar i Danmark. Medan här har vi tomma platser i Sverige.

Varför tror du de andra partierna inte har tittat på Danmark tidigare?

– Ja, alltså, jag tror att det är precis som när det gäller integrations och invandringspolitik. Man kör på i samma hjulspår och man har svårt att ta till sig något nytt och man vill inte titta på andra länder.

– Jag menar att vi behöver inte uppfinna hjulet igen.

Vid tidpunkten för intervjuns genomförande hade SD inte fått någon respons på sin sjukvårdspolitik från de andra partierna.

– Det här nya systemet har de inte kommenterat. De vill ju inte prata med oss.

Någon vecka efter att intervjun genomfördes bjöd Sverigedemokraterna in de andra partierna till samtal om sjukvårdskrisen, men inget parti vill diskutera problemen i sällskap med företrädare från SD.

LÄS ÄVEN: Åkesson bjöd in partiledarna för att diskutera sjukvård – Ingen tackade ja

– Jag är rädd att det här ska bli som den här havererade invandringspolitiken, att detta är det nya stora kommer haverera.

– Men jag har lagt ner jättemycket tid på detta, för jag har lett den här gruppen för att se hur man kan lösa det helt enkelt. Men jag känner också att det är inte helt omöjligt att vi, om två tre fyra år när det är som jäkligast med köerna, då kommer få se andra partier ta över det här också. Så kommer de säga ”nu har vi omvärderat vår politik”.

Så kommer de inte vilja erkänna att SD var först på bollen just där då?

–  Nej

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag