Sveriges unga muslimer vinner i förvaltningsrätten – Har rätt till statsbidrag trots rapport om kopplingar till Muslimska brödraskapet

Foto: Wikimedia commons. Faksimil Facebook
  • Onsdag 15 nov 2017 2017-11-15
E-post 1828

SVERIGE Sveriges unga muslimer, SUM, meddelar att de vunnit i förvaltningsrätten angående Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCFs, beslut att neka dem statsbidrag under 2017. MUCF hade grundat sitt beslut dels i att SUM i en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekats ut för att ha kopplingar till Muslimska brödraskapet, dels för att de bjudit in ett flertal personer med tvivelaktig syn på demokrati och jämlikhet.

I ett pressmeddelande på Facebook meddelar organisationen Sveriges Unga Muslimer, SUM, att de har fått rätt i förvaltningsrätten i Stockholm och att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gjorde fel när de nekade SUM bidrag för 2017. Ärendet återförs nu till MUCF för ny bedömning.

På hösten 2016 beslutade MUCF att flera organisationer, bland annat SUM, inte mötte myndighetens krav för att erhålla statsbidrag. I motiveringen av MUCF uppgavs att SUM bedriver en verksamhet som inte respekterar demokratins idéer inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

I sin motivering uppger MUCF även att flera individer inom SUM har kopplingar till organisationer som inte kan betraktas som förenliga med demokratins idéer, exempelvis Muslimska brödraskapet. SUM ska även ha haft en skuld hos kronofogden på 10 305 kronor när beslutet fattades.

Läs även: MUCF-beslutet om att stoppa bidrag till SUM förefaller vara politiskt

SUM uppger i sitt pressmeddelande att organisationens seger i förvaltningsrätten är en särskild seger för unga muslimer i samhället. Så här skriver SUM i sitt pressmeddelande:

– Beslutet är en seger för våra medlemmar i synnerhet men också för unga muslimer i allmänhet, som kämpar för ett mer rättvist och inkluderande samhälle. Besluten från MUCF har främst påverkat våra medlemmar och lokalföreningar. Domen är historisk på så sätt att ett muslimskt ungdomsförbund utmanade ett myndighetsbeslut baserat på föreställningar och felaktigheter, och där vi dessutom fått rätt, säger Rashid Musa.

SUM kritiserar även MUCF för att de grundar sitt beslut på MSB-rapporten ”Muslimska brödraskapet i Sverige” som pekar på vissa kopplingar mellan företrädare för SUM och Muslimska brödraskapet. Rapporten, vars redaktör och huvudförfattare är terrorismforskaren Magnus Norell, kritiserades av ett antal religionsforskare, bland annat för att den saknade källhänvisningar. Magnus Norell har dock tidigare slagit ifrån sig kritiken.

– Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det. Det är ju liksom belagt, sade han till SVT i mars i år.

Hela domen finns att läsa här.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag