Hela denna artikel är en annons

Teknologitrender 2019

  • Tisdag 22 jan 2019 2019-01-22
E-post 0

Teknologi driver ofta utvecklingen framåt. Stora samhällsförändringar startar inte sällan tack vare teknologiska innovationer. Inte bara när det gäller näringslivets utveckling utan även för den enskilda människan i dess vardag. Därför är det alltid spännande att spana lite extra på nya teknologiska trender som kanske kan ge en liten fingervisning om vart samhället är på väg.

När vi skriver 2019 kan vi se ett antal intressanta trender som kan vara början på något nytt och revolutionerande eller så är det flugor som snart försvinner ut i den stora glömskan. Här kommer några spännande teknologitrender som definitivt kommer vara på tapeten under
kommande år.

Människans vardag

När teknologin blir som mest intressant är när den förenklar människans vardag, vilket i sig också gör att det finns en marknad. Spelbranschen har idag en digitaliserad organisationsstruktur, vilket till stor del bygger på att den faktiskt är sprungen ur digitaliseringen och därmed blir snabb i vändningarna när det gäller att förändra och ligga i framkant när nya tekniska innovationer etableras. Möjligheten att kunna spela casino utan registrering är ett bra exempel på där spelbranschen snabbt anpassat sig till nya krav från en marknad bestående av alla enskilda människor med olika krav som kräver en teknologi som är säker och kan utvecklas eller till och med förändras med kort varsel.

Långt driven digitalisering hos företag minskar avståndet mellan kundens krav, innovation, implementering och en färdig produkt mot marknaden. Företag och organisationer med långt gången digitalisering kommer få ett allt större försprång mot långsammare konkurrenter.

Digital etik och integritet

Vi lever i en tid då medvetenheten ökar om att den personliga integriteten mycket väl kan bli ett offer i det öppna nätets miljö. Allteftersom myndigheter strävar att med hjälp av regler och lagar värna om integriteten kommer även nya krav att ställas på företagen som utvecklar nya och smarta lösningar för kunderna. Inte minst kan vi se det hos spelbranschen där det finns en direkt koppling mot att konsumenten lämnar över ett förtroende i form av pengar som ska hanteras med hög säkerhet och därmed trygghet.

Därmed är en av de viktigare trenderna under 2019 att vara – som man säger – compliant, det vill säga att kunna tillgodose tillräckligt bra processer för att säkra kundernas integritet.

Autonoma ”saker”

Under en något slarvig underrubrik samlas robotar, olika typer av fordon, drönare och en rad andra ”saker” som endast fantasin kan begränsa och som handlar om att det inte behövs några människor som styr, sköter eller jobbar med intelligenta ting som finns på sjön, land, i luften eller för den delen digitalt. AI-drivna produkter som anpassas naturligt till de miljöer där de verkar kommer att vara på tapeten under 2019 och säkerligen kommande år därefter.

Digitala tvillingar

En digital form som speglar något som finns i verkligheten, såsom objekt, processer eller system. Återigen kanske något diffust, men en utveckling som blir alltmer mogen för att ta det stora steget in i verkligheten såväl som på marknaden. Idag används tvillingmodeller i syfte att förbättra beslut hos organisationer och i förlängningen effektivisera processer, affärsmodeller och organisationer. Metoder som blir allt spetsigare och mer lik verkligheten och därmed också mer användbara.

Nya analysformer

Idag dränks vi av data, vilket inte alltid gör det lätt för enskilda analytiker att förstå vad som påverkar vad. Därmed blir en tredje fas av analys allt viktigare, som är helt automatiserad och kan följa upp hypoteser helt utan den mänskliga faktorn med hjälp av olika algoritmer där lärande dataplattformer kan finna mönster som annars missas.

Uppslukande tredimensionell data

Olika tekniker som virtual reality (VR) med flera skapar en känsla av att bli uppslukad och rent av innesluten i en virtuell värld så till den grad att du nästan är där i verkligheten. Eller så kanske det faktiskt är så, då det bara är en annan verklighet än den som vi upplevt hittills.

Under 2019 är detta en trend som det kommer snackas om såväl som utvecklas kring. Under den kommande tioårsperioden lär vi få se stora förändringar när det gäller enskilda människors interagerande med sin omvärld via internet. Redan 2022 beräknas uppåt 70 procent av företagen experimentera med dessa uppslukande eller immersiva metoder, där 25 procent redan ska ha satt metoderna i produktion.

Hela denna artikel är en annons

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag