Tidningen Journalisten borde byta namn

Tidningen Journalistens ensidiga artikel till vänster. Chefredaktör Helena Giertta till höger. Foto: Faksimil journalisten.se samt Nyheter Idag
  • Torsdag 24 mar 2016 2016-03-24
E-post

LEDARE Journalistförbundets tidning ”Journalisten” har vid upprepade tillfällen kommit att bryta andemeningen i de pressetiska reglerna om att höra alla sidor. Samtidigt lider mediebranschen och journalistkåren av en djup förtroendekris, varför det borde ligga i journalistförbundets intresse att återupprätta det tappade förtroendet.

UPPDATERING: Efter att denna ledartext publicerats svarar Helena Giertta i ett mejl. ”Det föreligger något missförstånd kring artikeln, som därför har tagits bort”, skriver hon. När Nyheter Idag kontrollerar på tidningen Journalistens hemsida är inte längre artikeln som handlar om Kajsa Ekis Ekman och Nyheter Idag kvar.

Allt sedan Nyheter Idag avslöjade hur Dagens Nyheter mörkade sexövergreppen på unga tjejer i Kungsträdgården har journalistförbundets tidning ”Journalisten” upprepade gånger gått till attack mot Nyheter Idag. I den första artikeln, publicerad elfte Januari, intervjuas DNs redaktionschef Caspar Opitz i en artikel som närmast för tankarna till sponsrat innehåll, ni vet sådana artiklar där den intervjuade får precis de frågor man vill ha istället för kritiska och undersökande resonemang.

Nyheter Idag, som alltså är ”andra sidan” i den här storyn, fick ej heller möjlighet att kommentera eller bemöta påståenden i den artikeln, även detta ett kännetecken för sponsrat innehåll. Senare, den 20 januari publicerar tidningens chefredaktör Helena Giertta en ledare i januari med titel ”DN-drevet är en attack mot oss alla”.

”Visst är det bra med diskussion och självkritik, men vi måste också försvara det vi står för och inte gå dessa mörkerkrafter till mötes. Vi har fortfarande vår etik att följa och vår journalistiska strävan att ge alla sidor i en konflikt möjlighet att ge sin bild av saken”, skrev Giertta i samma tidning som vägrar låta Nyheter Idag komma till tals trots att vi är utpekade.

DN-affären kom att hanteras radikalt annorlunda av norska journalistförbundets tidning med samma namn ”Journalisten”. De tog del av vårt källmaterial, intervjuade våra källor och gjorde en självständig artikel på samma ämne. De kunde därmed också bekräfta den viktiga nyhet som Nyheter Idag publicerade om hur Dagens Nyheter mörkade sexövergreppen i Kungsträdgården.

Kajsa Ekis Ekman och drevet om ”billiga fittor”

Den 15 mars publicerar Nyheter Idag en artikel skriven av Sigge Andersson. Värt att nämna är att Andersson även skriver för den anrika tidningen Folket i Bild / Kulturfront, en tidning som förvisso uppfattas ha en tydlig vänsterprofil, men som precis som Nyheter Idag gjort sig kända för stora, viktiga avslöjanden. Artikeln som Andersson publicerade berättade att vänsterdebattören Kajsa Ekis Ekman möter kritik för ett uttalande i tidningen Ottar.

Citatet om ”billiga fittor” adresserade ett resonemang om prostituerade thailändskor och med grund i detta mötte Ekman kritik genom ett protestbrev från ”Empower Foundation” i Thailand. Allt detta återges i artikeln som Sigge Andersson publicerade, alltså dels stycket i Ottar där Ekman citeras med ett resonemang om prostitution samt den kritik som riktades genom ett öppet brev.

Andersson försökte även få tag i Kajsa Ekman för en kommentar, men något telefonnummer till Ekman fanns inte att finna på varken hitta.se eller Eniro. I artikeln skrev Andersson att Nyheter Idag försöker nå Ekman för en kommentar.

Artikeln som Nyheter Idag publicerade fick stor spridning och kort därefter hörde Kajsa Ekman av sig i ett e-mail. Där förklarar hon att citatet om ”billiga fittor” ska förstås som den attityd som sexköpare har gentemot prostituerade, alltså som en slags jargong som sexköpande män för sig med. Samtidigt var den ursprungliga rubriken på den artikel Nyheter Idag publicerade något spetsig, den löd om jag inte missminner mig: ”Kajsa Ekis Ekman om thailändskor: ’billig fitta'”.

Ekman framförde önskemål om att rubriken skulle nyanseras, då den ger sken av att Ekman i svepande ordalag kallar thailändskor för ”billig fitta”. Invändningen från Ekman var givetvis befogad och rubriken kom att ändras till ”Kajsa Ekis Ekman möter kritik för citat om thailändskor: ’Billig fitta'”.

Till detta erbjöd vi Kajsa Ekman generöst utrymme, i en lång intervju, att förklara hur citatet ska förstås. Hon fick även generöst utrymme att framföra kritik mot Nyheter Idag, men även berätta om kärnfrågan – alltså hennes syn och resonemang om prostitution. Ekman fick lov att ta del av artikeln i förväg, kontrollera sina citat, samt justera de stycken som hon tyckte behövdes förtydligas. Hon fick till och med godkänna de bilder vi tagit på henne innan publicering.

För oss är det självklart att arbeta på det sättet. Nyheter Idag är sedan länge anslutet till det pressetiska systemet och vi tror stenhårt på att låta alla sidor komma till tals, även om den vi intervjuar har frän kritik mot oss själva att framföra. Vi publicerar rakt av utan att stryka några citat.

Det är så man bygger förtroende hos läsarna och allmänheten.

Tidningen Journalisten väljer istället att arbeta som en hatsajt

Idag, torsdagen den 24 mars, publicerar tidningen Journalisten en artikel [nu avpublicerad, reds anm] som berättar om mediestormen runt Ekman och citatet om ”billiga fittor”. De kallar Nyheter Idag för ”högerextrema” utan någon vidare källhänvisning till varför man valt denna beskrivning. Jag föreslår att de kontaktar tidskriften Expo för att fråga om vi är högerextrema, de har i regel i vart fall förstånd att motivera det ordval de väljer att använda. I en intervju i norska Aftenposten med samma frågeställning om Nyheter Idag har Jonathan Leman på tidskriften Expo sträckt sig till att kalla oss ”populistiska”.

Men tidningen Journalistens haveri kommer på slutet i en frågeställning som lyder ”Varför ställde du upp på en intervju i Nyheter Idag som du tidigare kritiserat hårt?”.

Här är det alltså underförstått, från tidningen Journalistens sida, att det är problematiskt att Kajsa Ekman inte bara bereds möjlighet att bemöta uppgifterna som Nyheter Idag publicerat – utan att hon även tackar ja till den möjligheten. Ej heller fick Nyheter Idag möjlighet att kommentera denna artikel i tidningen Journalisten, trots att hela storyn handlar om vår journalistik.

Detta är ett haveri på flera plan. Det händer att vi möter kritik från det som ibland kallas ”hatsajter” för att vi låter människor långt ut på vänsterkanten, eller någon annan kant för den delen, komma till tals och ge sin syn på saken. Nu ska vi låta förstå att journalistförbundets egen tidning också tycker det är problematiskt att låta en utpekad tacka ja till att bemöta kritik.

Att ensidigt återge händelser utan att låta alla sidor komma till tals, samt använda nedsättande termer om de man inte gillar – helt utan hänvisning – är ett kännetecken för sajter som struntar fullständigt i pressetik och god journalistik. Tyvärr får vi numera räkna journalistförbundets egen tidning till den skaran, vilket är oerhört tråkigt i ljuset av att allmänheten allt mer tappar förtroendet för journalistkåren.

Vi kommer fortsätta bevaka brännande och viktiga ämnen som våra läsare vill ta del av. Och vi kommer fortsätta låta alla sidor komma till tals. När allmänheten, på goda grunder, tappar förtroendet för etablerade medier och inte minst branschmedier, är det ännu viktigare att uppstickare som Nyheter Idag håller fast vid god traditionell journalistik. Det är värden som måste försvaras.

Om inte Helena Giertta har för avsikt att radikalt förändra arbetssättet på tidningen Journalisten, uppmanar jag tidningens ägare Journalistförbundet att antingen byta namn på tidningen till något mer passande, eller att tillsätta en ny redaktör.

Nyheter Idag har försökt nå Klas Granström på tidningen Journalisten över telefon för en kommentar, utan resultat. Troligen beror detta på att det är påskhelg. Vi har skickat ett e-mejl till Granström och chefredaktör Helena Giertta för att erbjuda utrymme att bemöta den här artikeln.

Det är just detta som skiljer oss från dem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag