Undersökning: Över hälften av de ukrainska flyktingarna har jobb

Ukrainska flyktingar i Polen. Bild: Nyheter Idag.
  • Tisdag 11 jul 2023 2023-07-11
E-post 0

56 procent av flyktingarna från Ukraina i arbetsför ålder har ett jobb, enligt en undersökning gjord av FN:s migrations­organisation (IOM) på uppdrag av Regeringskansliet. Drygt 4 700 ukrainska flyktingar fått svara på frågor om hur de upplever sin situation i Sverige, rapporterar TT.

– 56 procent efter ett år är väldigt mycket. Det brukar ta längre tid än så. Det har börjat väldigt bra för den här gruppen. När tiden går kommer de förmodligen att integreras väl på den svenska arbetsmarknaden, säger Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Institutet för näringslivs­forskning, till TT.

Hammarstedt konstaterar att migranter från europeiska länder ofta lyckas integrera sig bättre i Sverige än utomeuropeiska migranter.

– Det har vi sett historiskt när det gällde flyktingar från Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968 och Bosnien under tidigt 90-tal. Det kan bero på flera saker. Utbildningssystemet i de länderna ligger närmare det svenska. Det är även mindre risk att bli bortvald på grund av namn, och diskrimineringen är något mindre, säger han.

Ukrainska flyktingar har ett tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av EU:s massflyktsdirektiv som innebär att de snabbt har fått uppehållstillstånd, bostad och rätt att arbete.

Men de har inte haft rätt till SFI-undervisning, och just språkbarriärer är det största hindret när de söker jobb, enligt flyktingarna själva, som placerar språkundervisning på första plats när gruppen får identifiera sina största behov.

– Det är klart att det hade varit bra med tillgång till SFI. Men siffrorna i rapporten tyder på att det ändå har gått ganska bra för den här gruppen, säger Mats Hammarstedt.

I vårändringsbudgeten för 2023 föreslog regeringen 100 miljoner extra till just SFI-undervisning för ukrainska flyktingar.

Många av de ukrainska flyktingarna i Sverige är högutbildade enligt rapporten, där 63 procent uppger att de har studerat på högskola. Det är en högre andel högutbildade ukrainska flyktingar än i många andra länder i Europa. Men de flesta arbeten de får är de överkvalificerade för. Bland de vanligaste jobben återfinns exempelvis städare och byggarbetare.

– Under senare år har det kommit relativt många människor med kort utbildning till Sverige, men det förekommer även att utrikesfödda är överkvalificerade för sina yrken. Särskilt om de varit kort tid i Sverige. Men de har jobb, och med tiden kommer de också göra yrkesmässig karriär. Det visar forskning, säger Hammarstedt.

Läs även: Inga pengar till ukrainska flyktingar: ”Vill inte att någon ska fastna i ett bidragsberoende”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag