Unga centerpartister: Mänskliga rättigheter i rymden

  • Tisdag 30 okt 2018 2018-10-30
E-post 234

OSLO Under helgen höll Ungdomens Nordiska råd sitt årliga möte. Flera resolutioner antogs. Bland annat om en arbetsgrupp mot extremism, att roamingavgifterna på Grönland och Färöarna ska vara samma som i övriga EU, samt att flyktingar måste integreras bättre. Men även en resolution som innehöll ett förslag från Centerns ungdomsförbund om att arbeta för mänskliga rättigheter i rymden.

Framtidens politiker samlades i Oslo i helgen för att tröska sig igenom den årliga sammankomsten, sessionen i UNR, Ungdomens Nordiska råd, juniorvarianten på Nordiska rådet. Ungdomsförbund från de nordiska länderna debatterade och röstade om olika förslag som nu har samlats i ett slutdokument med totalt 22 resolutioner som UNR nu ska jobba med.

Läs även: Fler åker till rymden i år än det är som får jobb med regeringens nya jobbsatsning

De flesta resolutionerna berör Norden. Som till exempel att roamingavgifterna på Grönland och Färöarna ska vara lika som i övriga EU. Eller som att aborträtten ska se likadan ut i hela Norden. En annan resolution handlade om att en arbetsgrupp mot extremism ska bildas.

En något annorlunda och inte direkt Nordenrelaterad resolution var den om rymden.

Centerns ungdomsförbund och deras systerpartier i de andra nordiska länderna bildar NCF, Nordiska Centerförbundet. De lade ett förslag om Ungdomens nordiska råd skulle anta en resolution som bland annat värnade mänskliga rättigheter i rymden.

Tobias Andersson, Ungsvenskarnas ordförande röstade emot förslaget.

– Jag är rädd för att deras förslag begränsar sig till mänskliga rättigheter. Vi har ingen aning om vad som finns i rymden och hur tänker CUF och deras centerpartistiska nordiska kollegor att vi ska agera ifall mänskliga rättigheter går i konflikt med utomjordingars rättigheter, säger han med viss syrlighet i rösten.

– Skämt åsido, jag tycker resolutionen exemplifierar hur dagens liberalism helt tappat förankring till verklighetens problem.

Resolutionen röstades igenom. Men inte utan debatt visade det sig.

Ung Vänster som var positiva till de mänskliga rättigheterna i rymden backade ur när det stod klart att även äganderätt och några andra idéer som bröt med deras ideologi fanns med.

Med stöd av SSU och Grön Ungdom så fick CUF till slut igenom sin rymdresolution.

Resolution om övergripande rymdpolicy

Noterar att:
- Universum har alltid varit fascinerande för oss människor samt att ökad kunskap
om rymden har ett värde i sig och är av stor betydelse för teknisk utveckling.
- Vetenskapliga upptäckter utökar den intellektuella och ekonomiska tillväxten till
följd av de innovationer som skapas av ny kunskap.
- Forskning öppnar för möjligheter att expandera och utforska bortom jorden.
- Rymden hyser resurser som potentiellt kan vara av stor betydelse för
mänskligheten.
- Den nya disruptiva eran skapar ett stort behov för det internationella samfundet
att skapa en gemensam rymdpolitik som säkerställer hållbarhet, liberala
demokratiska värderingar och fred.
Med tanke på att:
- Fri rörlighet för människor, varor och tjänster måste fortsätta i rymden. Detta
innebär att territoriella anspråk i rymden borde förbli förbjudna inom en snar
framtid.
- Det är viktigt att skapa en rättslig ram i rymden för att säkerställa fortsättningen
av demokratiska principer som äganderätt, fritt företagande och
rättsstatsprincipen.
- Rymdforskning bör även i framtiden ske för fredliga ändamål.
Därför uppmanar UNR:
- att UNR verkar för att konflikterna på vår planet inte ska utökas till rymden.
- att Nordiska rådet ska verka för en gemensam rymdpolitik som säkerställer
universella mänskliga rättigheter och uppmuntrar fred och multilateralt samarbete.

Är det mänskliga rättigheter i rymden en viktig fråga att driva för de nordiska länderna?
853 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag