Utvisa även familjemedlemmar!

Bild: Privat/Tomislav Stjepic/Pressbild Migrationsverket
  • Söndag 29 okt 2023 2023-10-29
E-post 0

”En effektiv åtgärd vid kriminallagstiftning är avlägsnande av brottsdömda utlänningar ut ur landet. Samhället har ett ansvar att skydda sina medborgare för att upprätthålla trygghet, ordning och reda. I detta avseende ska nödvändiga åtgärder vidtas. Lagar, och även grundlagar, ska kunna ändras, inte bara till kriminellas fördel utan även mot kriminella och deras familjemedlemmars förkastliga livsstil som bistår familjemedlems kriminalitet” menar advokaten och debattören Nima Rostami.

År 2017 dömdes en ung syrisk man till fängelse, 3 år och 3 månader, för människorov, två fall av grova våldtäkter samt ytterligare flera brott. Hovrätten skärpte straffet till 4 år och 6 månader. 

Våldtäktsmannen hävdade att han vid brottstillfällen var under 18 år. Såväl tingsrätten som hovrätten betraktade honom som en vuxen man. Detta fick till följd att han i enlighet med dåvarande regelverk inte fick lika mycket ”ungdomsrabatt” som han skulle fått om han bedömts som 15 respektive 16 år vid tidpunkten för brotten.

Efter att ny bevisning i form av en syrisk passhandling lagts fram beviljades han resning av Högsta domstolen. Pålitligheten av våldtäktsmannens passhandling vad dock behäftad med stora tveksamheter. Tveksamheterna redovisas i ett inslag i Uppdrag granskning. Det finns element i den syriske våldtäktsmannens passhandling som framstod minst sagt märkligt och spektakulärt.

Domstolars undermåliga utredning samt åklagarens miss att genomföra ändamålsenlig granskning av passhandlingen ledde emellertid till straffreducering. Våldtäktsmannen utdelades dessutom drygt 800 000 kronor i skadestånd.

Ersättning vid felaktiga frihetsberövanden anses vara nödvändig i en rättsstat men fallet förtydligar med all önskvärd tydlighet det mycket bristfälliga brottsofferperspektivet. Principerna ledde, i detta fall, till mer skadestånd till förövare än för brottsoffer. Detta framstår som stötande men visar hur starkt skyddsnät kriminella åtnjuter i Sverige.

Det har således byggts upp ett system av regelverk som skyddar kriminella, bortser från allmänhetens trygghet och landets vitala intressen. Samma skeva regelverk råder även kring utvisning på grund av brott.

Utvisningsregelverket framstår som ineffektivt

Denne syriske våldtäktsman dömdes även till utvisning, beslutet verkställdes, dock temporärt. Vid mellanlandning avvek han på Istanbuls flygplats, och på bara några dagar fick han ett pass som liknar honom av sitt nätverk som är bosatta i Sverige, och försökte ta sig tillbaka till Sverige igen. Detta kan inte tyda på något annat än att skäktningar och familjemedlemmar som är kvar i Sverige har bistått honom med det.

Utvisning av en sådan kriminell utlänning utan att samtidigt utvisa hans familjemedlemmar är inte tillräcklig effektiv åtgärd för att upprätthålla tryggheten i Sverige. Inte sällan utgör familjemedlemmar ett starkt stöd i kriminell livsstil. Att bli dömd till ett blygsamt fängelsestraff framstår som en kraftig statusmarkering för kriminella snarare än en brottspreventiv åtgärd. Fängelsevistelse i Sverige uppfattas inte som en bestraffning.

En effektiv åtgärd vid kriminallagstiftning är avlägsnande av brottsdömda utlänningar ut ur landet. Samhället har ett ansvar att skydda sina medborgare för att upprätthålla trygghet, ordning och reda. I detta avseende ska nödvändiga åtgärder vidtas. Lagar, och även grundlagar, ska kunna ändras, inte bara till kriminellas fördel utan även mot kriminella och deras familjemedlemmars förkastliga livsstil som bistår familjemedlems kriminalitet.

  • Kriminellas familjemedlemmar ska kunna utvisas,
  • Migrationsverket ska kunna få mandat att återkalla uppehållstillstånd på grund av bristfällig vandel även om brottmålsdomstolen inte dömer utlänningen till utvisning på grund av brott.
  • Återkallelse av medborgarskap ska kunna införas,
  • Konventioner ska omarbetas,
  • Rättssäkerhet ska även innebära skydd för medborgare, inte enbart värnande av kriminellas rättigheter och deras personliga integritet.

I det extrema Sverige är dessa reformer nödvändiga för att Sverige ska bli ett normalt land. Dessa reformer är helt nödvändiga och är på gång, reformerna är tänkta att fungera som brottspreventiva åtgärder.

Läs även: DEBATT: Det är inte Jessica Stegrud som är problemet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag