Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna sänker Nato-avtalet

Stig Henrikssons och Mikael Janssons respektive partier kommer i veckan medverka till att beslutet om värdlandsavtalet med Nato skjuts på minst ett år. Foto: Pressbild/Nyheter Idag/montage
  • Söndag 22 maj 2016 2016-05-22
E-post

SVERIGE Det var under gårdagen som V meddelade att man kommer begära en vilandeförklaring i frågan om värdlandsavtal med Nato som riksdagen ska fatta beslut om i veckan. En vilandeförklaring innebär att frågan skjuts på under ett år för vidare utredning innan en omröstning i frågan görs. Idag meddelar Sverigedemokraterna att de ställer sig bakom en vilandeförklaring, vilket gör att de två partierna kommer sänka det av Alliansen, S och Mp förespråkade avtalet.

Kritikerna har menat att värdlandsavtalet med Nato i praktiken innebär en smyganslutning till västalliansen, men försvarsminister Peter Hultkvist har sagt att liknande argument hör till ”debattens undervegetation”. Nu gör ”undervegetationen” på såväl höger- som vänsterkanten gemensam sak och sänker det bland liberala ledarsidor så omhuldade avtalet. Vilandeförklaringen som V kommer yrka på går genom om minst en sjättedel av riksdagsledamöterna stöder den. Med stöd av SD är den gränsen säkrad när frågan kommer upp i riksdagen på onsdag.

Texten fortsätter efter de inbäddade tweetsen.

Reaktionerna på sociala medier avseende V:s och SD:s ståndpunkt var blandade.

Orsaken till att vilandeförklaringar finns är för att man ska kunna skjuta på beslut som innebär förändringar i grundlagen eller dess tillämpning, något V menar att värdlandsavtalet riskerar göra. Stig Henriksson, säkerhetspolitisk talesperson för V, menar bland annat att stora delar av Sverige riskerar att klassas som skyddsobjekt i samband med Nato:s övningar om avtalet skulle röstas igenom, skriver SvD.

– I ramavtalet talas om att baseringsområden ska kunna upprättas, och där ska Natos ÖB utöva myndighet, säger Henriksson till tidningen.

Enligt Henriksson specificeras inte vilka och hur stora områden som kan komma att skyddsklassas, och inte heller hur lång tid klassningen skall gälla.

– Det har varit så under flygövningar, att boende evakuerats, turistföretag inte har kunnat bedriva sin verksamhet och civilt flyg påverkats. Nästa gång kanske det är på Gotland.

Sverigedemokraterna ansluter till V:s linje så att socialdemokratiskt Nato-motstånd ska kunna samla sig

Att Sverigedemokraterna haft för avsikt att motarbeta ett värdlandsavtal kungjordes av partiets försvarspolitiske talesperson Mikael Jansson i en intervju med Nyheter Idag.

— Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger att värdlandsavtalet bara innebär möjligheter för oss, att det inte alls signalerar på ett sånt sätt att andra länder tappar förtroende för vår alliansfrihet. För oss är den saken inte alls lika självklar, sade Mikael Jansson, SD:s försvarspolitiske talesperson, till Nyheter Idag i april.

Av vilka orsaker är det inte självklart?

– Om Sverige ingår ett värdlandsavtal medför det att andra länder i sin krigsplanering måste ta med möjligheten att det kan finnas Nato-baser i Sverige. Då riskerar vi att spänningarna ökar. Det vi borde syssla med är att stärka vårt försvar så att det blir mer olönsamt att anfalla oss. Det är den balans vi borde jobba med. Med ett värdlandsavtal jobbar vi istället med balansen mellan stormakterna och med att påverka deras styrkeförhållanden.

Menar ni att det är inte är någonting som Sverige ska delta i?

– Nej, precis. Vi är mycket tveksamma och vi säger nej i det här läget. Även om försvarsministern tycker att detta är en “okomplicerad fråga” så tycker inte vi det. Vi tycker att den borde utredas mycket noga.

I Aftonbladet under dagen gav Mikael Jansson uttryck för att frågan om värdlandsavtalet står över och i vissa fall skär genom partipolitiken, och att en vilandeförklaring kommer innebära att Nato-motståndarna inom Socialdemokratin får möjlighet att konsolidera sig. Samma sak menade han när Nyheter Idag pratade med honom.

— Det finns definitivt starka socialdemokratiska politiker som värnar alliansfriheten väldigt mycket och som tycker det är fel väg att ingå ett värdlandsavtal eller närma sig Nato. Man kan ta upp Nato-utredningen, många av de som ligger bakom den är socialdemokrater. När socialdemokraterna säger att värdlandsavtalet är okomplicerat och menar att det inte påverkar alliansfriheten eller förtroendet för vår alliansfrihet, då är det försvarsminister Peter Hultqvists ord och inte nödvändigtvis socialdemokratins, sade SD:s försvarspolitiske talesperson Mikael Jansson till Nyheter Idag.

Före detta försvarsministern Thage G Petersson höll ett tal under den demonstration som hölls mot värdlandsavtalet och svenskt Nato-närmande, med tusentals deltagare, i Stockholm under lördagen.

— När Berlinmuren föll så tändes förhoppningar om att vi inte längre skulle behöva oroa oss för ett nytt krig i Europa. En lärdom som vi drog av det kalla kriget var att Sverige stärkte freden i Europa genom att stå utanför Nato. Men nu har spänningarna i Europa ökat bch stabiliteten i Nord-Europa har minskat. Det var inte något vi drömde om. Vi drömde istället om fred och avspänning, sade den före detta socialdemokratiske försvarsministern till åhörarna.

— De försämrade öst-väst-relationerna är inget önskeläge för vårt land. Det vore ingen klok politik för Sverige att ytterligare skärpa motsättningarna i Europa genom en svensk Nato-anslutning. Tvärtom! Det vore en dålig svensk politik! En svensk Nato-anslutning skulle öka motsättningarna i Europa. Detsamma gäller med Värdlandsavtalet. Det går inte att skilja frågan om värdlandsavtalet från Nato-frågan i stort. De båda frågorna hör ihop. Värdlandsavtalet innebär ett steg närmare Nato. Avtalet medverkar till att göra säkerhetsläget i vår del av Europa osäkrare. Avtalet gagnar inte freden. Redan det faktum att Sverige godkänner avtalet kommer att höja spänningen i Östersjöområdet, sade Thage G Petersson rapporterade Nyhetsbanken.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag