Var försiktig med vad du önskar dig Alice Bah Kuhnke

  • Torsdag 18 jan 2018 2018-01-18
E-post 105

KRÖNIKA Ungdomars känsla av att de inte kan påverka politiken kanske hänger ihop med att de inte kan påverka politiken, resonerar Markus Allard, partiledare för Örebropartiet och medarbetare på Nyheter Idag. Att politiker, som kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, säger sig vilja ändra på det stämmer nog inte helt, misstänker Allard. 
”Oavsett om du hycklar eller inte, var försiktig med vad du önskar dig Alice” 

Krönika av Markus Allard

Det här är en krönika. Åsikterna är skribentens egna och representerar inte nödvändigtvis Nyheter Idag. 

Markus Allard är medarbetare på Nyheter Idag och partiledare för Örebropartiet. Örebropartiet är ett kommunalt och regionalt parti som driver sakfrågor som att sänka politikerlöner och införa fri tandvård för samtliga i Örebro län.

Allard driver också en podcast ihop med Malcom Kyeyune.

Nyheten, att 72 procent av ungdomarna känner att de inte kan påverka politiken i tillräcklig utsträckning, är intressant, men blir någon förvånad? Nyheten är en del av en trend som pågått ganska länge nu.

LÄS ÄVEN: 72 procent av Sveriges ungdomar har gett upp hoppet om att påverka politiken

Vår representativa demokrati befinner sig i kris, politikerna representerar inte längre väljarna, de förmår inte heller att lösa väljarnas problem. Politikerna har svävat iväg från det folk de tidigare representerade. Nu har man på tryggt avstånd formerat ett politikerskikt för sig.

Mer om detta i min krönika på Ledarsidorna: Dagens partier representerar varken väljare eller ideologier

Varför allt fler människor känner en vanmakt inför den politiska situationen i vårt land samt möjligheten att kunna påverka den, vad kan det bero på? Kanske kan en stor del förklaras med att det kanske är så, människor har inte tillräckliga möjligheter att påverka den politiska situationen?

Varför skulle dagens partier sträva efter att inkludera fler inom politiken? Aktivitet och engagemang må vara fint i teorin, men i praktiken begränsar det politikernas möjligheter att fortsatt sko sig själva. Politiken är i första hand en – rejäl – födokrok för politikerna, deras materiella intressen är avgörande för vilken politik de för och för hur de agerar.

Partierna behöver inte ungdomarna, tvärtom. Ungdomarna är ett hot mot de politiker som är beroende av att fortsätta sina redan decennier långa politikerkarriärer. Det finns bara ett begränsat antal stolar. Ska någon snorunge komma och snuva dem på fyra år av fortsatt politikerarvode i 60-80 000 kronors klassen?

Ungdomar ska helst, precis som nya medlemmar och folk i allmänhet, veta sin plats. Sparka neråt och slicka uppåt. Plats kan beredas först om det gynnar politikerna i partiet. Oftast är inte det fallet, såvida inte partiet har ett rejält uppsving i opinionen varmed konkurrensen om stolarna kan uppnå en temporär avspänning.

Dagens partier tjänar på passiva medlemmar, dels för att det kan generera statliga bidrag men främst eftersom deras organisationer är byggda efter intern profession snarare än efter den modell som präglade folkrörelsepartierna, där massans engagemang, kunskap och slit var förutsättningen för framgång.

Alice Bah Kuhnke lovar mer stöd till föreningslivet för att få bukt på det problem hon själv tjänar på.

– Det vi har gjort sen vi tillträdde som regering det är att kraftigt öka förutsättningarna för ideella organisationer och föreningar i vårt land. Så det vill jag kanske mest av allt uppmuntra till. Gå samman. Get in formation, säger hon till Sverige radio.

Oavsett om du hycklar eller inte, var försiktig med vad du önskar dig Alice. I dagsläget är mycket av ”ungdomspolitiken” identitetspolitik där målen är sprungna ur ideologiska idealtyper av millinär karaktär. Målen är med andra ord sällan realiserbara, varmed potentialen till förändring är kastrerad från början. Vissa ungdomar klättrar vidare i de etablerade partierna och blir ett med systemet, men alla kan inte göra det.

När Sverige inträder i en ekonomisk kris kommer behovet av materiella lösningar att öka. Eftersom politikerna inte kommer kunna leverera det som krävs – delvis pga att de som politikerskikt är i vägen – kan nog många komma att söka sig bort från de etablerade partierna för gott. Kanske kommer då allt fler att faktiskt ”gå samman” och ”formera sig” för att lösa konkreta sakfrågor. Kommer Alice och de etablerade partierna verkligen uppskatta det?

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag