Vattenfall går vidare med kärnkraftsplaner

Ringhals kärnkraftverk. Bild: Tubaist/Wikimedia commons
  • Måndag 19 feb 2024 2024-02-19
E-post 0

Vattenfall har avslutat en förstudie om att installera ny kärnkraft vid Ringhals, och går nu vidare med planeringen, meddelar det statliga bolaget i ett pressmeddelande.

Förstudien inleddes i juni 2022 och utredde de tekniska, legala och kommersiella förutsättningarna för att bygga två små modulära reaktorer (SMR) vid Ringhals under första halvan av 2030-talet.

– Förstudien har gett oss värdefulla insikter om förutsättningarna för att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Tack vare att förstudien var inriktad på SMR kan vi nu jämföra denna nya teknik med storskaliga reaktorer som vi redan har god kunskap om, säger Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfal.

– Vi har landat i att vi ser goda möjligheter att bygga ny kärnkraft på Väröhalvön, men att det är för tidigt att välja reaktortyp. Det påverkar dock inte möjligheten att bjuda in till lokalt samråd, vilket vi planerar att göra inom kort. Ambitionen att ha en första reaktor i drift första halvan av 2030-talet kvarstår, fortsätter hon.

Vattenfall vill emellertid understryka att en viktig slutsats från förstudien är att det behövs någon typ av statlig riskdelning för att locka affärsdrivande företag att investera i nya reaktorer.

– I alla länder där det byggs kärnkraft delas riskerna med staten i syfte att minska de annars höga finansiella kostnaderna. I likhet med andra stora infrastrukturprojekt finns särskilda risker under byggfasen av de första reaktorerna innan lärandeeffekter realiseras. Ett kärnkraftverk har också en mycket lång exponering mot marknaden, säger Desirée Comstedt.

Läs även: SVT spred felaktiga siffror om Kärnkraft – Vattenfall begärde korrigering

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag