1 av 7 pensionärer utsatta för brott

  • Onsdag 18 apr 2018 2018-04-18
E-post 30

SVERIGE Ungefär var sjätte äldre person i Sverige blev utsatt för brott under 2016, visar en undersökning från BRÅ. Många pensionärer blir utsatta för brott av kriminella ligor som utger sig för att jobba för hemtjänsten eller med snickeri för att lura sig in i äldres hem.

Under 2016 var drygt var sjätte person över 65 år utsatt för något brott. Enligt en ny studie från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar det sig att internationella ligor anstränger sig föra att rikta sin kriminella verksamhet mot äldre personer, uppger Sveriges Radio.

BRÅ lyfter fram att gärningsmän från internationella ligor har identifierat pensionärer som en särskilt utsatt grupp som går att utsätta för brott. Detta kan bero på deras nedsatta förmåga att försvara sig samt deras nedsatta syn och hörsel.

Gärningsmännen lurar sig in i äldres bostäder genom att utge sig för att vara hantverkare eller att de arbetar hos hemtjänsten.

Brotten mot äldre begränsas dock inte bara till stöld. Misshandel förekommer mot äldre och då är det i åtta av tio fall en äldre kvinna som faller offer för misshandeln. När det kommer till misshandel visar forskningen att ofta handlar det om barn eller barnbarn med missbruksproblem eller psykisk ohälsa som blir våldsamma i samband med med besök hos den äldre släktingen.

BRÅ föreslås att för att öka tryggheten bör hemtjänster minska antalet vårdare som besöker äldres hem så inte vem som helst kan utge sig för att vara från hemtjänsten. BRÅ förelås även en anmälningsskyldighet för vårdpersonal om de misstänker att den äldre blir utsatt för våld av en nära släkting.

LÄS ÄVEN: Fattigpensionärer säljer tidningar för att ha råd med hyran

LÄS ÄVEN: Psykisk ohälsa och självmord ökar bland pensionärer

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag