Alice Bah Kuhnke: Polisen ska prioritera hot mot politiker, journalister och kulturarbetare

Foto: Flickr
  • Fredag 14 jul 2017 2017-07-14
E-post 4514

STOCKHOLM Regeringen presenterar en ny handlingsplan för hantering av hot och hat mot offentliga personer. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommenterar att journalister, konstnärer och förtroendevalda måste få större skydd och polisen ska prioritera hot riktade mot de grupperna.

Regeringen presenterar en handlingsplan för att minska hot mot journalister, förtroendevalda och konstnärer. Enligt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) ämnar regeringen att skydda tre grupper som anses vara i behov av riktad polisiär uppmärksamhet: kulturarbetare, journalister och politiker.

– Vi har identifierat tre särskilt utsatta yrkesgrupper som arbetar med det fria ordet som bas. Det är journalister, det är förtroendevalda och det är konstnärer. Så dels omfattar handlingsplanen riktade insatser mot dessa tre yrkesgrupper men den omfattar också breda insatser som ska stödja alla som ger uttryck för åsikter och idéer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, till Sveriges Radio.

Enligt handlingsplanen måste Brottsofferjouren stärkas för att erbjuda stöd för dem som drabbas av hot och hat som en konsekvens av deltagande i det offentliga samtalet.

Regeringen vill även att kunskaper kring hot och hat ska stärkas för att uppmuntra fler till att anmäla. Alice Bah Kuhnke anser att detta är en särskilt viktig fråga som polisen i större utsträckning borde prioritera.

– Polisen ska prioritera brott som hotar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det vi nu skriver i handlingsplanen är att vi också kommer att ställa krav på återrapportering. Det här är en prioriterad fråga för regeringen och det är en prioriterad fråga för polismyndigheten, då bör vi också se svart på vitt hur de lever upp till de här prioriteringarna, säger Bah Kuhnke till Sveriges Radio.

Den miljöpartiska ministerns utspel, om vilka grupper i samhället som hon anser att polisen bör prioritera sitt skydd gentemot, kommer mitt i en omfattande och pågående kris för poliskåren. Flertalet polisdistrikt uppger sig lida av resursbrist som är så omfattande att man har svårt att skydda allmänheten från grov kriminalitet.

Läs mer om polisens resursbrist nedan:

En polis om dagen säger upp sig i Stockholm

Halva poliskåren borta – Medborgare tvingas bygga egna utryckningsfordon

Polisen i Dalarna saknar pengar – Stänger 15 av 17 stationer under sommaren

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag