Dags för genusstrategier i svensk läkarutbildning

Lund Universitets huvudbyggnad. Bild: Wikimedia commons
  • Lördag 10 nov 2018 2018-11-10
E-post

LUND Professor Germund Hesslow frias av en internutredning för diskriminering på grund av uttalanden under en kurs på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Samtidigt påminner ledningen Hesslow om ”den korrekta terminologin rörande könsidentitet och sexuell läggning” och ska komplettera kursen med en föreläsning om genus.

I september anmäldes professor Germund Hesslows kurs ”Arv och miljö”, som ges som en del av läkarprogrammet vid universitetet i Lund, av en student för att bryta mot universitets diskriminerings- och likabehandlingsplaner.

Det hela började enligt Academic Rights Watch med ett mejl som en student skickade till en annan lärare.

I mejlet skriver studenten bland annat att Hesslows föreläsning ”ger uttryck för Hesslows egna personliga, antifeministiska agenda, samt att varken biologiska skillnader mellan män och kvinnor, eller genusteori för den delen, tillhör hans expertområde” samt att Hesslow ”uttalat sig transfobiskt”.

Ledningens krav: Ta avstånd

Ordföranden för Programnämnden för läkarutbildning, Christer Larsson, krävde att Hesslow skulle ta avstånd från två specifika uttalanden: ”homosexuella kvinnor har en manlig sexuell inriktning” och ”huruvida det är en sexuell läggning är en definitionsfråga” angående transsexualism.

Läs även: Nu ska djuren studeras normkritiskt: ”Vissa tycker att vi borde ägna oss åt något annat”

”Om du håller med om att de två påstående som jag nämnde ovan är olyckligt formulerade så skriv det och säg att det var ett misstag eller en lapsus att du använde dem (om du använde dem) och att du ska tänka på detta i framtiden”, skrev Larsson i ett mejl till Hesslow, som också kallades till ett möte med ledningsgruppen den 3 september.

Hesslow vägrade emellertid be om ursäkt för sina formuleringar, och menade att ”det handlar om ett svar på en fråga från en student där man måste fatta sig mkt kort”.

Hesslow ansåg också att ”Om det skulle bli acceptabelt och normalt att studenter spelar in föreläsningar i syfte att hitta komprometterande formuleringar och sedan engagera personal vid fakulteten med sammanträden och författande av långa skrivelser, torde vi få lägga ner läkarutbildningen.”

Utredning friar, men konstaterar ”risk för diskriminering”

Ledningen beställde en diskrimineringsutredning om saken som presenterades i dagarna, en utredning som friar Hesslow från anklagelserna på grund av att studenten ”inte angett att hon själv känt sig kränkt av föreläsningen eller att hon själv känt sig trakasserad, varför händelserna inte kan anses handla om inträffade trakasserier”, skriver Academic Rights Watch.

Samtidigt konstaterar utredningen emellertid också att det föreligger ”risk för diskriminering”, och rekommenderar därför att fakulteten ”vidtar de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas för att minska risken för diskriminering”.

Läs även: Våldtäktskultur hos hundar och Hitler för feminister – så lurade de vänsterakademikerna

I ett brev till Hesslow informerar dekanen Erik Renström om en lång rad nya genusstrategier inom den medicinska utbildningen, som exempelvis att Hesslows föreläsningar kommer ”kompletteras med en föreläsning om perspektiv på kön och genus i medicinsk vetenskap”.

Hesslow påminns också om att ledningen informerat honom ”om den korrekta terminologin rörande könsidentitet och sexuell läggning”.

Academic Rights Watch är kritiska till ledningens agerande, och menar att de får ”intrycket att Hesslow-affären nu används av Lunds universitet och Medicinska fakulteten för att genomdriva en långtgående politisering av medicinsk utbildning”,

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag