Fångar släpps från fängelser på grund av platsbrist

Anstalten Kalmar. Bild: Marcus Bengtsson/CC BY-SA 3.0
  • Söndag 8 jan 2023 2023-01-08
E-post 158

De senaste årens misslyckande inom kriminalpolitiken fortsätter orsaka problem. Nu leder överfulla fängelser till att fångar flyttas till öppna anstalter – och till och med släpps fria i förtid, rapporterar Expressen.

Ett exempel som tidningen tar upp är en fånge som fått sju varningar under sin tid på anstalt, bland annat för våld mot en annan fånge. I mitten av december nekas han övervakad permission.

”Det föreligger en påtaglig risk att den sökande ska begå brott, undandras till straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig ifall han blir beviljas ansökt permission”, skriver Kriminalvården i beslutet, som slår fast att återfallsrisken är ”medel”.

Läs även: Dumles stökiga tid i fängelse – misshandlas av medfångar och smugglar anabola

Men fem dagar senare förflyttas samma fånge till en öppen anstalt med lägre säkerhet. Anledningen? Anstalterna är fullbesatta,

– Det här går emot alla principer och rutiner som vi haft tidigare. Vi tar mer risker nu, man ser mellan fingrarna, så är det bara, säger Carl-Henrik Karlsson kriminalvårdare på Anstalten Kalmar, till Expressen.

Enligt tidningen är exemplet ingen isolerad händelse, utan en del i en större trend där allt fler intagna förflyttas från stängda anstalter till öppna, medan en del rentav får lämna fängelset helt för så kallad öppenvård innan deras straff är avtjänade.

Det sistnämnda kallas internt inom Kriminalvården för ”särskild utslussning”, och antalet särskilda utslussningar har ökat med 15 procent under 2021, och med ytterligare 9 procent 2022. Allt som ett led i en medveten strategi från Kriminalvården för att komma till rätta med platsbristen.

– Tidigare var det så att när man har varit på permission och de har skött sig kunde man till exempel säga ”okej den här tjejen eller killen har inte knarkat, då kanske de kan sitta på öppen anstalt”, säger Roger Nilsson, fackordförande för Kriminalvården i region syd, till Expressen.

– Men när man forcerar beslut och skyndar på dem på det här viset finns det inte chans att bedöma folk över tid. Och ju mindre tid vi har att bedöma folk desto större blir riskerna, fortsätter han.

Läs även: Smuggling till fängelser ökar i Sverige

Flera kollegor delar Roger Nilsssons bild av läget.

– Vi har alltid jobbat med utslussningsåtgärder. Men sista åren har det varit mer utifrån att frigöra platser. Man chansar lite mer. Alla kanske inte är redo men man måste frigöra utrymme, säger Daniel Runsten, Sekoordförande för Kriminalvården i region Öst, till Expressen

Carl-Henrik Karlsson, fackordförande på anstalten i Kalmar, menar att anställda på klass 3-anstalter inte har de resurser som krävs för att jobba med tungt kriminella.

– Det är inte tänkt att de ska ha klienter som visar attityd mot kriminalvårdarna eller hamnar i slagsmål med varandra. Men de hamnar där nu, säger han.

För tidig utslussning ökar även risken för de intagna, menar kriminologen Zoran Vasiljevic på Malmö universitet.

– Är det lägre säkerhet, som på en öppen anstalt, så finns det risk att man avviker från anstalt. Att man rymmer helt enkelt. Då ökar risken för återfall. Platsbrist är inte heller det som ska ligga till grund för utslussning. Det som ska ligga till grund är klientens rehabilitering, säger Vasiljevic, som menar att man med för tidigt utslussning bara förflyttar problemen till anstalter som har sämre förutsättningar att hantera dem.

Skälet till platsbristen är att antalet intagna på svenska fängelser har ökat, liksom deras strafftid. Förutom tidig utslussning tvingas fångar dela rum med varandra, vilket ökar risken för konflikter. Samtidigt arbetar man med att öka antalet platser genom att bygga ut befintliga anstalter samt bygga nya, exempelvis i Kalmar och Trelleborg.

Niklas Bellström var chef för Kriminalvårdens  krisledningsstab under 2022 och säger till Expressen att det hela är ett ”medvetet ökat risktagande” för att hantera en tuff situation.

– Vi har platsbrist, och det kräver att vi ändrar vårt arbetssätt, blir mer flexibla och inför ett medvetet ökat risktagande – det råder det inget tvivel om. Det måste vi göra om vi ska klara av den här krisen, säger han till Expressen.

Läs även: Danmark hyr fängelseplatser – utvisade brottslingar skickas till Kosovo

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag