”Fort Trump” kan byggas i Polen efter förhandlingar om amerikansk militärbas

Foto: Wikimedia Commons
  • Tisdag 25 sep 2018 2018-09-25
E-post 102

POLEN USA kan komma att etablera en permanent militärbas i Polen efter förhandlingar mellan de två länderna. För att visa sin uppskattning föreslår Polens president att basen kan döpas till ”Fort Trump”.

Den amerikanske presidenten Donald Trump välkomnar Polens förslag om att USA etablerar en permanent militärbas i landet. Polens president Andrzej Duda uppger också att han överväger att döpa basen till ”Fort Trump”, något som har lett till kritik på hemmaplan. Den polska senatorn Barbara Zdrojewska kallade på Twitter förslaget löjeväckande och menade att Duda förnedrade sig själv, Polen och Trump.

Tisdagen den 18 september höll den polske och amerikanske presidenten en gemensam presskonferens där de tillkännagav att diskussioner pågår för fullt om att etablera en stark amerikansk militär närvaro i landet. President Duda uppgav att Polen är redo att bidra ekonomiskt, och till reportrar uppgav Trump att det handlade om mer än två miljarder dollar.

Det finns oro för att utökad amerikanska närvaro i Polen ska öka motsättningarna mellan Nato och Ryssland. Under maj månad när de första uppgifterna Polens önskemål om en permanent amerikansk militärbas i Polen cirkulerade varnade Moskva för att Natos expansion österut kommer att underminera stabiliteten i Europa.

Samtidigt som Polen närmar sig USA har relationen mellan Polen och EU blivit allt mer spänd. I december 2017 inledde EU-kommissionen för första gången en artikel 7-process, vilket i teorin kan innebära att Polen förlorar sin rösträtt i EU. I praktiken kommer detta inte att inträffa då ett sådant beslut måste vara enhälligt, och Polen har bundsförvanter som Ungern, själva hotade med samma öde, som kommer att blockera alla försök att med artikel 7 som stöd driva igenom sanktioner mot Polen..

LÄS ÄVEN: EU fördömer Polen i historiskt beslut – Landet kan förlora sin rösträtt

LÄS ÄVEN: Polen lämnar hellre EU än tvingas ta emot muslimer

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag