Fridolins vapen mot Putin: Förnyelsebar energi

Gustav Fridolin. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 10 okt 2016 2016-10-10
E-post 27

STOCKHOLM Sverige ska inte folkomrösta om Nato och vi ska fortsatt vara alliansfria. Det förklarar Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin när Nyheter Idag ställer frågor om hans syn på ett svenskt Nato-medlemsskap. Ej heller vill han spekulera i om Putin har inflytande över något svenskt riksdagsparti, trots den senaste tidens hårda anklagelser mot SD efter Putilov-affären.

Ska Sverige ansluta sig till militäralliansen Nato, eller ska vi fortsätta med alliansfriheten? Det är en fråga som allt mer kommit att bli aktuell i svensk debatt och i det senaste SD-utspelet föreslogs en folkomröstning i frågan – trots att SD argumenterar emot. Nyheter Idag har talat med Gustaf Fridolin, språkrör i Miljöpartiet, och han berättar varför han inte tror på en folkomröstning om Nato.

– Jag tror inte att det är en rimlig väg framåt, dels därför att vi vet att det finns en bred uppslutning bakom att Sverige inte ska överge alliansfriheten. Dels därför att jag inte tror man ska skapa osäkerhet inför omvärlden i den typen av frågor. Jag tror en sådan folkomröstning skulle skapa en oerhörd osäkerhet om var Sverige är på väg.

Varför är det viktigt med alliansfrihet?

– Alliansfrihet är viktigt därför att Sverige både kan spela en väldigt avgörande roll internationellt, vårt stora stöd till säkerhetsrådet handlar delvis om att vi är ett alliansfritt land som faktiskt ibland kan vara väldigt tydligt mot diktatorer och potentater runt om i världen.

– Sen är den viktigt därför att den ger oss en möjlighet att skapa trygghet i vårt närområde, den utredning som refereras säger det att det finns en osäkerhetsfaktor genom att snabbt byta kurs i säkerhetspolitiken, som ett NATO-medlemsskap skulle innebära.

Många är oroliga över upptrappningen i Ryssland rent militärt. Vad kan Sverige göra för att avspänna, att det inte ska bli någon militär konfrontation?

– Men det är klart att dels har vi ett ansvar att faktiskt ha ett tillräckligt starkt försvar. Jag är stolt över att vi i Miljöpartiet är med och gör den typen av investeringar, det har vi en folkrättslig förpliktelse till vårt närområde att göra. Sen handlar det också om vilka internationella utbyten man har och vilken politik man för på ett antal andra områden så man kan också fråga sig: Hur får Putin sin makt i Europa?

Fridolin förklarar att förnyelsebar energi i praktiken gör det svårare för Rysslands president Vladimir Putin att skapa europeiskt inflytande. Ett av Putins maktinstrument har varit gasledningarna till Europa och nu finns det planer på att bygga Nordstream 2, alltså ytterligare en gasledning i Östersjön. Med Miljöpartiets politik menar Fridolin att europeiska länder inte hade varit beroende av rysk fossil energi och på så vis automatiskt minskar Putins inflytande i Europa.

– Den kommer ju ur dels att man spelar med extremistpartier, det har vi sett alldeles för många exempel på. Dels att det finns ett alldeles för stort energiberoende av rysk olja och rysk gas. Till och med har det talats om rysk uran i Europa. Förnybar energi är på det sättet något som faktiskt står emot Putin.

Är du orolig för att Putin har direkt eller indirekt inflytande i något svenskt riksdagsparti?

– Jag tycker inte det är någonting som politiker ska spekulera i, men på ett högre plan ser vi att det finns ett ryskt spelande med extremistiska partier i Europa.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag