JK:s beslut: Transperson ska få ersättning för diskriminering

Foto: Flickr
  • Torsdag 4 nov 2021 2021-11-04
E-post

LUND Justitiekanslern, JK, har beslutat att Lunds universitet ska betala ut 25 000 kronor i ersättning till en transperson som anses ha blivit diskriminerad av en lärare på skolan.

Det var under en föreläsning i februari 2020 som läraren uttryckte förvåning över att en av studenterna, en transperson, hade ett kvinnligt förnamn.

– Där ser vi hur mina fördomar spelade in, jag trodde inte att du kunde heta [namnet], ska läraren bland annat ha sagt.

Senare under föreläsningen tog läraren upp händelsen igen, trots att studenten uttryckligen sagt att hon inte ville det. Efteråt har läraren sagt att det aldrig var meningen att kränka studenten och uppger sig ha bett om ursäkt till vederbörande.

Studenten har begärt att få 75 000 kronor i ersättning för det hon uppfattar som trakasserier, och för att universitetet tog lång tid på sig att utreda saken.

”Hon har aldrig förr känt sig så kränkt som efter den anmälda händelsen, vilken skedde inför hela klassen som bestod av ca 100 personer”, har studenten uppgett enligt JK:s beslut.

”På grund av det inträffade har hon fortfaran­de ångest inför att yttra sig inför klassen under föreläsningar och seminarier, av rädsla för att åter bli uthängd av en lärare. Hon fick aldrig någon ursäkt, vare sig i anslutning till händelsen eller senare.”

Universitetet håller med om att studenten blev diskriminerad men vill inte ge henne någon ersättning då ”handlingen skedde av tanklöshet, en ursäkt omedelbart framfördes och sökanden inte lidit någon bestående skada”.

Universitetet framhåller också att man efter händelsen har gjort ”förtydliganden kring lärarnas användande av exempel i undervisningen” och satt mer fokus på arbetet mot diskriminering.

JK bedömer också att studenten blev utsatt för ”diskriminering genom trakasserier” när läraren valde att återkomma till ämnet om hennes kvinnliga förnamn trots att hon sagt ifrån.

Vidare anser JK att universitetet dröjde för länge – elva månader – med att bli klar med sin utredning.

JK kommer slutligen fram till att studenten har rätt till 25 000 kronor i diskrimineringsersättning, som ska betalas ut av universitetet.

När det gäller beloppets storlek har JK bland annat tagit hänsyn till att ”det inte funnits något syfte att trakassera” och att ”trakasserierna tycks ha skett av tanklöshet”.

Läs även: JK: Rimligt att väcka frågor om svenska domstolars oberoende

Läs även: JK slängde underlag till våldtäktsmannens skadestånd

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag