Lagrådet sågar regeringens försök att rädda Cementa

Cementas fabrik i Slite. Bild: Press
  • Fredag 17 sep 2021 2021-09-17
E-post

Lagrådet bedömer att regeringsförslaget om undantag för fortsatt kalkbrytning på Gotland bryter mot grundlagen och kan undergräva tron på rättsväsendet. Risken finns därför att den cementkris som regeringen försökt undvika blir verklighet.

Företaget Cementa fick besked i juli i år av Mark- och miljööverdomstolen om att deras brytning i Slite skulle stoppas den 1 november 2021. Motiveringen var brister i miljökonsekvensbeskrivningen.

Eftersom ett stopp för kalkbrytning på Gotland skulle riskera Sveriges försörjning på cement och därmed hota hundratusentals arbeten inom framför allt byggbranschen har regeringen föreslagit undantag i miljöbalken för fortsatt kalkbrytning på Gotland under åtta månader.

Nu har Lagrådet har gjort en prövning av regeringsförslaget som man underkänner och anser bryter mot grundlagen. Detta då föreskrifter ska vara generella och inte rikta sig till specifika fysiska eller juridiska personer som man menar att regeringsförslagen gör.

Läs även: Cementkrisen åter akut – Cementa nekas prövning i HD

Det finns enligt Lagrådet även en risk för att tilltron till det svenska rättssystemet skadas av att man politiskt rundar ett domstolsbeslut, och tillstyrker därför inte regeringens förslag.

Läs även: Regeringen rundar miljödomstol – Cementa får förlängt tillstånd

Cementa har publicerat ett kommentar till Lagrådets beslut på sin hemsida.

”Vi konstaterar att det inte finns något i det som lyfts av Lagrådet som inte går att avhjälpa i regeringens fortsatta beredning av lagstiftningsärendet”, skriver de.

På Twitter har många reagerat på Lagrådets besked.

Susanna Silfverskiöld påpekar att regeringen tidigare har ”kört över Lagrådet”.

Läs även: Möjlig lösning på cementkrisen stoppades: ”För mig är det regeringen som stängt Norvijaur”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag