Miljöprövningar kan göra elkrisen värre

T h vattenkraftverket i Vargfors, 1961. Bild: Nixdorf/CC BY-SA 3.0 / Skellefteå museum/CC BY-SA 3.0
  • Söndag 5 dec 2021 2021-12-05
E-post

SVERIGE Samtliga svenska vattenkraftverk ska från och med nästa år genomgå en miljöprövning. Detta på grund av den så kallade energiöverenskommelsen som gjordes upp mellan S, MP, M, C och KD. Miljöprövningarna kan emellertid leda till ett stort produktionsbortfall och nu varnar experter för att det i sin tur kan förvärra elkrisen, rapporterar Tidningen Näringslivet.

Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Av dessa kom 71 TWh från vattenkraft. Enligt den energiöverenskommelse som slöts mellan partierna får max 1,5 TWh av vattenkraften försvinna.

Nästa år är tanken att drygt 2000 vattenkraftverk ska miljöprövas. Branschföreträdare ser i grunden inte det som något negativt.

– Vi är i grunden väldigt positiva till nya miljöprövningar. Många har gamla tillstånd och det är högst rimligt att vattenkraften får moderna villkor, säger Anton Steen, chef för samhällskontakter på Fortum, till tidningen.

Han tillägger dock att det finns en oro kring hur dessa miljöprövningar kommer att genomföras och vilka effekter de kommer leda till.

– Vi ser en oro kring hur avvägningen mellan det lokala bevarandeintresset och energiförsörjningen kommer att se ut. Ambitionen har varit att dessa svåra avvägningar skall göras innan domstolsprocessen i det så kallade samrådet. Nu går vi istället mot en situation där fler avvägningar måste göras i domstol och vår farhåga är att produktionstappet kan bli betydligt mycket större än 1,5 TWh.

Läs även: Henrik Jönsson startar energiuppror: ”Tror vanligt folk förstår”

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv och Lantbrukarnas Riksförbund från 2014, som Tidningen Näringslivet hänvisar till, kan så mycket som 9 TWh per år gå förlorade vid miljöprövningarna.

– Trots att rapporten har några år på nacken så är beräkningarna fortfarande aktuella. Det vi ser är att det kan bli mycket större produktionsförluster än de 1,5 TWh som ska vara riktvärdet, kanske till och med så mycket som tio gånger, säger Nicklas Skår, ansvarig för miljölagstiftning på Svenskt Näringsliv, till tidningen.

Utöver produktionsbortfallet kan miljöprövningarna dessutom leda till en ökad instabilitet i elsystemet. Detta eftersom vattenkraft – i likhet med exempelvis kärnkraft – är en planerbar energikälla.

Lagstiftningen som ska ligga till grund för miljöprövningarna har målsättningen att samtliga av EU:s vattendrag och sjöar ska fungera som om de varit utan mänsklig påverkan – så länge de inte har undantagits från målet.

– I Sverige har myndigheterna, trots intentionerna i energiöverenskommelsen, inte velat undanta så många vattendrag från EU:s mål. I vattenkraftens fall är det tydligt. Hittills har runt 1300 vattendrag klassats. Av de har endast fyra procent fått ett klassificeringsundantag som kraftigt modifierat, säger Skår.

Läs även: Ygeman (S) optimistisk om elpriset: ”På väg ner”

Läs även: Sök elpriserna Elpriserna väntas rusa i norr

Byt elbolag!

Vill du säkra Sveriges elförsörjning och rösta med elavtalet för att bidra till ett stabilt elnät?

Byt elbolag idag till Svensk Kärnkraft AB så stödjer du svensk kärnkraft och Nyheter Idag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag