Myndigheter stoppar miljonregn över romska föreningar efter misstänkt fiffel

Erland Kaldaras Nikolizsson och projektet om ukrainsk-romerska flyktingar. Bild: Kommissionen mot anti-ziganism/Romska ungdomsförbundet
  • Tisdag 9 maj 2023 2023-05-09
E-post 0

Svenska myndigheter har betalat ut över 100 miljoner kronor till föreningar med koppling till den romska aktivisten Erland Kaldaras Nikolizsson. Nu avslöjar Dagens Nyheter att flera projekt haft stora brister, där pengar slussats till Kaldaras  Nikolizssons släktingar eller lämnats oredovisade. Flera myndigheter har stoppat alla utbetalningar till föreningarna, och flera utredningar pågår.

Erland Kaldaras Nikolizsson har länge varit en av Sveriges mest uppmärksammade romska människorättsaktivister. Han grundade Romska ungdomsförbundet, som han fram till nyligen varit frontfigur för. Han var drivande i  i kritiken mot Malmöpolisen efter DN:s avslöjande om deras olagliga romregister 2013.

Läs även: Malmöpolitiker (S) vågade inte stoppa romska rättegångar: ”Då begår jag politiskt självmord”

Han har agerat talesperson för romer i Sverige, och har som sådan träffat kungen, statsministrar, politiska makthavare och sitter i regeringens romska referensgrupp.

Erland Kaldaras Nikolizsson har även styrt flera föreningar, av vilka två har fått betydande belopp i offentliga medel. Förutom Romska ungdomsförbundet handlar det om Romska kulturcentret i Malmö, en förening han företräder än i dag. Från dessa två föreningar har pengar sedan slussats vidare till ytterligare föreningar, som företrätts av flera nära anhöriga till Erland Kaldaras Nikolizsson.

Sedan 2010 har sammanlagt över 100 miljoner kronor betalats ut från svenska myndigheter till föreningarna, ofta har det varit frågan om projektbidrag för exempelvis romsk historia, hälsa och lärande. Dagens Nyheter har granskat dokumentation kring hundratals utbetalningar, och funnit stora brister.

År 2022 fick Romska ungdomsförbundet två miljoner kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF för att hjälpa till i mottagandet av ukrainska flyktingar, i ett särskilt projekt för romska flyktingar från Ukraina. Dokument visar att drygt 850 000 kronor användes, innan projektet avslutades.

En av de största utgifterna på över 100 000 kronor handlade om matkassar som köptes in från en Ica-butik i november. Andra summor har gått till löner, hotellkonferens och hyrbilar, och föreningen har publicerat flera bilder där matkassarna ska ha fraktats till lokalavdelningar i olika svenska kommuner.

Men det är oklart vem som fått maten. När DN ringer fem kommuner där lokalavdelningar påstår sig ha varit aktiva känner ingen till att någon romsk förening har försökt hjälpa ukrainska flyktingar.

– Vi har inte hört talas om deras förening här, så man blir lite ifrågasättande till att de fått bidrag, säger Therese Jaramillo, som arbetar med flyktingmottagande från Ukraina i Växjö kommun, till Dagens Nyheter.

Enligt dokument från MCUF om projektet har det varit svårt att hitta romska flyktingar från Ukraina. Samtidigt påstås på föreningens hemsida att 4 000 romska flyktingar kommit till Sverige från krigets Ukraina.

Migrationsverket kan inte bekräfta uppgiften, då sådana uppgifter inte registreras hos myndigheten. Migrationsverket har inte heller några dokumenterade uppgifter om att Romska ungdomsförbundet varit i kontakt med myndigheten.

Riksantikvarieämbetet gav år 2018 400 000 kronor till Romska kulturcentret i Malmö för ett projekt om att samla in romska berättelser och bilder för att digitalisera dessa. Pengar som skulle gå till projektet slussades sedan vidare till en annan förening med koppling till en av Kaldaras Nikolizssons nära anhöriga, märkt som ”gåva”.

En familjemedlem till Kaldaras Nikolizsson som anställdes i projektet fick sex månaders förskottslön i en klumpsumma på 84 000 kronor, enligt DN:s källor. Utbetalningen för ”gåvan” och pengarna som gick till föreningens revisor har krävts tillbaka av myndigheten.

Allmänna arvsfonden har sedan 2011 betalat ut 26,5 miljoner kronor till Romska ungdomsförbundet. Mellan 2017 och 2020 gick fem miljoner till att skapa mobilappen ”Ung & Rom”. Enligt projektets budget skulle drygt en miljon  gå till en extern apputvecklare. Men när DN kontaktar apputvecklaren så uppger han att han fått ”några hundratusen”.

Föreningen uppskattade på förhand att appen skulle få upp emot 80 000 användare. På exempelvis Google play-portalen har den i dag laddats ned ”10+” gånger. Den gick fram till nyligen inte att ladda ned överhuvudtaget på App store. Efter att DN ställt frågor har den återigen lagts upp. I appen står Erland Kaldaras Nikolizsson som kontaktperson till Romska ungdomsförbundet.

Romska ungdomsförbundet har sedan 2011 fått nära 40 miljoner i olika bidrag från MUCF för projekt om exempelvis romska ”hälsoinspiratörer” och ”demokratiambassadörer”. Efter att ha upptäckt omfattande brister har myndigheten inlett en utredning av bidragen till Romska ungdomsförbundet mellan 2019 och 2022 samt till Romska kulturcentret i Malmö under 2022.

Granskningen väntas vara klar inom kort, men det står redan nu klart att man hittat ”stora allvarliga brister”, däribland i bokföring och redovisning av antal medlemmar. Detta framgår av en skrivelse MUCF gjort till Revisorsinspektionen, där man anmäler den revisor som föreningarna anlitat.

”I de omfattande stickprov som gjorts i granskningsunderlaget har KPMG funnit brister i mer än 50 procent. I många fall saknas helt underlag för utförda transaktioner”, står det i anmälan som DN tagit del av.

Revisorn säger till Dagens Nyheter att det hela är en ”skandal” och att bokföringen skötts enligt ”konstens alla regler”. Han vill i övrigt inte kommentera anmälan.

Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF, säger till DN att hon inte vill gå närmare in på vilka brister som framkommit innan granskningen är klar, men säger att det i huvudsak handlar om jäv och brister i bokföring.

Förutom anmälan till Revisorsinspektionen kan flera åtgärder bli aktuella, som att föreningarna kan tvingas betala tillbaka bidrag eller att kommande ansökningar nekas.

– Och om resultaten av granskningen är så pass allvarliga, att vi ser att det går åt det brottsliga hållet, då är det naturligtvis polisen som får jobba vidare med det, säger Marie Pettersson Hallberg till DN.

Romska ungdomsförbundets nuvarande ordförande Rosana Millon säger till Dagens Nyheter att utredningen beror på att de är romer.

– Som rom är man alltid utsatt och aldrig betrodd. Det är där allting sitter. Alla papper har vi under kontroll. Allting finns dokumenterat. Det finns inga konstigheter någonstans, säger Rosana Millon till DN.

Erland Kaldaras Nikolizsson har uppgett för MUCF att han lämnat alla ansvarspositioner i Romska ungdomsförbundet för flera år sedan, men myndigheten menar att han fortsätter att företräda föreningen och ansvara för verksamheten.

Kaldaras Nikolizsson tillbakavisar allt samröre med Romska ungdomsförbundet i samtal med DN, och säger att han enbart kan kommentera frågor som rör Romska kulturcentret i Malmö, där han fortfarande är ordförande.

– Där är varken bidrag indragna eller projekt stoppade. Och allting flyter på som det ska. Jag tycker det är bra att det granskas. Vi ser inga konstigheter med det, säger Erland Kaldaras Nikolizsson

Kulturrådet, som gett Romska kulturcentret i Malmö nära 11 miljoner i bidrag under åren, har emellertid stoppat alla utbetalningar till föreningen efter att en extern revision upptäckt stora brister, med bidragspengar son slussats mellan olika föreningar, stora felaktigheter i bokföringen, misstankar om att pengar gått till privata ändamål och ett stort antal utbetalningar aldrig bokförts.

– Här var det stora brister, det går inte att följa om pengarna används korrekt. Det är tillräckligt för att vi inte ska kunna bevilja stöd, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet, till Dagens Nyheter.

Läs även: Storbedragaren till sina fans: ”Jag är den rikaste romska mannen av alla”

Läs även: SR-reporter försvarar romska rättegångar

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag