NI frågar biskopen som välkomnade böneutrop: Kan muslimer komma till himlen?

Biskop Fredrik Modéus. Foto: Lina Alriksson
  • Fredag 16 feb 2018 2018-02-16
E-post 481

VÄXJÖ Biskop Fredrik Modéus ”ser inga bekymmer” med att att Stiftelsen Växjös muslimer har ansökt om att få ha böneutrop i staden. Nyheter Idag har ställt tre frågor till biskopen om hur han ser på det mångreligiösa samhället i förhållande till sin egen tro.

I ett uppmärksammat inlägg på Facebook – som nu inte är offentligt längre på grund av den hårda tonen i kommentarsfältet – skriver Fredrik Modéus att:

”Det är naturligt i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle att olika traditioner och religioner hörs, syns och samverkar för det goda samhället. I tusen år har kyrkklockorna ramat in dagen och samlat människor till gudstjänst. Rätten att utöva sin tro är grundläggande i en demokrati.”

Modéus är biskop i Växjö stift. Det är Stiftelsen Växjös muslimers begäran att få ha böneutrop före fredagsbönen som han välkomnar och uppmuntrar.

Besvarar Nyheter Idags tre frågor

– Jag ser inga bekymmer med deras ansökan och jag tycker att vi ska sätta oss in i alternativet – att muslimer inte skulle ha rätt att utöva sin tro – en sådan tanke strider mot alla grundläggande principer i en demokrati, säger han till SVT.

– Jag välkomnar därför ansökan om böneutrop och hoppas höra såväl kyrkklockor som böneutrop i vår stad.

Nyheter Idag har varit i kontakt med biskopen och via mejl ställt tre frågor. I sig utgår de från den större frågan om hur man kan skapa balans mellan att vara tolerant och accepterande gentemot andra religioner och samtidigt försöka sprida sin tro.

Skulle du tycka att det vore bra om alla muslimer i Sverige blev kristna protestanter?

– Jag är kristen och tror på Jesus Kristus som uppstånden. Jag har mina rötter i den kristna bekännelsen, lever i den kristna kyrkan och är biskop i ett av Svenska kyrkans stift. Det är för mig hundraprocentigt självklart att välkomna alla som vill att bli kristna, både muslimer och andra. Varje gång en människa upptäcker kristen tro blir jag glad i hjärtat. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som välkomnar alla som vill att fira gudstjänst, delta i bön eller vara med i någon av kyrkans verksamheter. Ju fler som vill, desto bättre.

Försöker du omvända muslimer till den kristna tron? Om inte, varför?

– Jag har under hela min prästgärning predikat och undervisat om frälsningen, friheten och försoningen i Jesus Kristus. Det jag kan göra, som präst och biskop, är att så tydligt som möjligt berätta om min tro. Vad andra människor gör av evangeliet är deras sak. Jag tror inte att någon kan tvingas till tro. Omvändelse är något som föds ur en människas hjärta, inte något som går att tvinga fram.

Kan muslimer komma till himlen, alltså utan att de accepterar Jesus som den enda vägen till Gud?

– Det enda vi har att gå på är Jesu ord om att han är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Hur Gud möter människor på andra sidan dödens gräns kan ingen veta. Vår uppgift är att leva i vår kristna tro och att vara ödmjuka i mötet med den som tror på ett annat sätt. Djupa rötter och tydlig identitet är en förutsättning för ett nyfiket möte med människor som är olika mig själv.

Läs även: Moskén i Växjö ansöker om böneutrop: ”Muslimer är inte på besök här i Växjö, vi bor här”

Läs även: Växjö kommun: ”Ingen skillnad mellan böneutrop och glassbilen”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag